Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD - 30 října 2016
Publikováno: 21. 10. 2016

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 30 října 2016

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v neděli 30. října 2016 od 9.00 hodin do 12.00 hodin na tato místa:
◦ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
◦křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině
◦Formanská u Návesního rybníku
◦Formanská u č.p. 63
Mezi bioodpad patří zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,listí, tráva, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů atd.


ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN - 2. prosince
Publikováno: 12. 10. 2016

ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN – 2. prosince

Městská část Praha – Újezd pořádá v pátek 2. prosince 2016 zájezd na adventní trhy do Drážďan. Odjezd je v 7,20 hodin z náměstí v Újezdu a v 7,30 hodin z Kateřinského náměstí, návrat ve večerních hodinách. Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883. Zá­roveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu, která činí 300 Kč.


PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - 21. října od 16.00 do 20.00 hodin
Publikováno: 10. 10. 2016

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 21. října od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery budou přistaveny v pátek 21. října 2016 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa:
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Formanská u č. p. 63
• ulice Formanská u Návesního rybníku
Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.


VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Publikováno: 07. 10. 2016

VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Novelou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zákonem č. 106/2016 Sb., došlo s účinností od 1.7.2016 ke změně názvu katastrálního území v hl. m. Praze z Újezd na Újezd u Průhonic.
Změna názvu katastrálního území se promítla do adresy místa trvalého pobytu občanů. Občanské průkazy tudíž obsahují nesprávný údaj. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha – Újezd, aby si nejlépe do konce roku 2016 podali žádost o výměnu občanského průkazu, jež bude provedena zdarma (snímek občana se pořizuje přímo na úřadě). Žádost se podává na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřadech městských částí Praha 1 – 22.
Včasnou výměnou občanského průkazu předejdou občané případným problémům při prokazování údaje o místu trvalého pobytu.


DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD - 22. října od 10.00 hodin
Publikováno: 05. 10. 2016

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD – 22. října od 10.00 hodin

Městské části Praha – Újezd a Praha – Křeslice společně s Královstvím Kateřinským pořádají v sobotu 22. října již 12. ročník cyklistického závodu Kateřinky-Křeslice-Újezd.
Start závodu bude v 10.00 hodin od dětského hřiště v Kateřinkách u Milíčovského lesa. Přihlášky je možné podávat do čtvrtka 20. října e-mailem, telefonicky nebo osobně.


OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA
Publikováno: 05. 10. 2016

OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA

Zastupitelstvo městské části zřídilo funkci tajemníka, do které 1. 10. 2016 nastoupil Ing. Miloslav Müller.
Tajemník dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře úřadu nadřízený všem zaměstnancům úřadu městské části.
Krátké představení Ing. Müllera.


MOBILNÍ APLIKACE
Publikováno: 20. 09. 2016

MOBILNÍ APLIKACE

Dejte si nás do mobilu!
Městská část Praha – Újezd od 20. září 2016 spustila mobilní aplikaci, která slouží jako aktuální informační servis o novinkách a důležitých sděleních. Zaregistrovaní zájemci obdrží aktuální informace, zveřejněné na webových stránkách a facebooku úřadu, přímo do svého mobilu.


Nové článkyNové články další články >>

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ

Mateřská škola Formanská

NÁVŠTĚVA MUZEA HRAČEK V PŘÍSECE U JIHLAVY - 26. 10. 2015

Organizace úřadu

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00-18:30

ZPRAVODAJ KLÍČ 2016

Výbor stavební a pro životní prostředí