Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE PRO ODVOZ BIOODPADU
Publikováno: 18. 03. 2019

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE PRO ODVOZ BIOODPADU

Společnost Pražské služby, a.s., oznamuje změnu svozových dnů pro svoz biodpadu. Od 1. dubna 2019 do 30. listopadu 2019 bude svozovým dnem pro celé území městské části Praha – Újezd sudý čtvrtek.


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 20. března v 17.30 hodin
Publikováno: 15. 03. 2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 20. března v 17.30 hodin

Starosta zve na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd, které se koná ve středu 20. března 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ, Kateřinské nám. 465, Praha 4.


OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY X122
Publikováno: 14. 03. 2019

OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY X122

V době od 1. dubna do konce letních prázdnin dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusovou linku číslo 363. V trase Opatov – K Sukovu a zpět bude zavedena náhradní autobusová linka X122, která bude koncipována jako městská linka s nástupem a výstupem všemi dveřmi.
Důvodem je dokončení rekonstrukce komunikace Újezdská v Průhonicích – vybudování chodníku, rekonstrukce a rozšíření mostu, přeložky inženýrských sítí, výměna konstrukčních vrstev vozovky a nové veřejné osvětlení. Přípravné stavební práce, omezující jeden jízdní pruh, byly započaty již 4. března.
Jízdní řád linky X122.


MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY OPATOVSKÁ-KE KATEŘINKÁM - 14. března od 7.30 hodin
Publikováno: 08. 03. 2019

MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY OPATOVSKÁ-KE KATEŘINKÁM – 14. března od 7.30 hodin

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 14. března 2019 bude v době od 7.30 do 8.30 hodin manuálně řízena světelná křižovatka Opatovská x Ke Kateřinkám. Cílem této akce je zjištění, zda při manuálním řízení křižovatky a prodloužení termínu absolutní přednosti odbočujícího jízdního pruhu vlevo směr Opatov, dojde k větší propustnosti zmiňované křižovatky.
Celá akce probíhá ve spolupráci s Policií České republiky, firmou Eltodo, a. s., Odborem dopravních agend MHPM a Městskou policií HMP, jejíž strážníci budou asistovat na přechodu pro chodce před křižovatkou Opatovská x Ke Kateřinkám.


VYNÁŠENÍ MORANY - 24. března v 14.00 hodin
Publikováno: 08. 03. 2019

VYNÁŠENÍ MORANY – 24. března v 14.00 hodin

Přijďte s námi v neděli 24. března přivítat jaro.
Průvod s Moranou vyjde ve 14.00 hodin z újezdského náměstí směrem k Botiči.
Součástí akce je soutěž o nejkrásnější květinový klobouk!


UZAVÍRKA CESTY U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA
Publikováno: 28. 02. 2019

UZAVÍRKA CESTY U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA

Upozorňujeme občany, že z důvodu stavebních prací „Revitalizace Milíčovského rybníka“, bude v období od 15. března 2019 do 30. dubna 2019 úplně uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace Milíčovský les – u Milíčovského rybníka v délce 200 m.
Situační plánek.


JOSEFSKÁ ZÁBAVA - 16. března od 19.00 hodin
Publikováno: 26. 02. 2019

JOSEFSKÁ ZÁBAVA – 16. března od 19.00 hodin

Městská část pořádá společně se sborem dobrovolných hasičů v sobotu 16. března 2019 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem 580, Josefskou zábavu. Vstupenky ve výši 100 Kč můžete zakoupit na úřadu městské části, Josefové mají vstupné zdarma.
K poslechu a tanci zahraje skupina Horváth Band.


Nové článkyNové články další články >>

Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních akcí

MASOPUST 2019

Masopust

HISTORIE VÝSTAVBY ZBROJNICE

Domov seniorů

Hasičská zbrojnice

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.