Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - 25. května v 19.30 hodin
Publikováno: 17. 05. 2017

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 25. května v 19.30 hodin

Sběr nebezpečných odpadů proběhne ve čtvrtek 25. května od 19.30 do 19.50 hodin. Vozidlo bude přistaveno v ulici Formanská u Návesního rybníku.
Bezplatně je možné odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky,ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.


PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD - 27. května ve 13.00 hodin
Publikováno: 17. 05. 2017

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 27. května ve 13.00 hodin

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 27. května 2017 od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa:
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• Na Vojtěšce


MÁJOVÁ VESELICE - 27. května od 13.00 hodin
Publikováno: 17. 05. 2017

MÁJOVÁ VESELICE – 27. května od 13.00 hodin

Městská část zve na Májovou veselici, která se bude konat v sobotu 27. května od 13.00 hodin do 01.00 hodin na náměstí v Újezdu.
Bude připraven program pro děti (pohádka, pěvecká soutěž, kouzelník) i dospělé (vystoupení hudebních skupin, kácení a vydražení májky).


LESNÍ BĚH PRO RODINY S DĚTMI - 27. května od 10.00 hodin
Publikováno: 17. 05. 2017

LESNÍ BĚH PRO RODINY S DĚTMI – 27. května od 10.00 hodin

FYZIOklinika Vás zve v sobotu 27. května do Milíčovského lesa na lesní běh pro rodiny s dětmi. Trasa je dlouhá 3,6 km a v průběhu závodu se zastavíte na 6 stanovištích.


OZNÁMENÍ OBČANŮM
Publikováno: 16. 05. 2017

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Úřad městské části Praha-Újezd oznamuje, že z provozních důvodů nebude možné v pondělí 22. května, ve středu 24. května a ve středu 31. května 2017 poskytnout služby související s evidencí obyvatel a s výkonem rybářského práva:
PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU
VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA - ÚJEZD - 17. května od 17,00 hodin
Publikováno: 15. 05. 2017

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA – ÚJEZD – 17. května od 17.00 hodin

Starosta MČ Praha–Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Újezd, které se koná dne 17. května 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Kateřinské nám. 465.


POZVÁNKA NA VERNISÁŽ - ZAHRADNÍ GALERIE V MŠ VODNICKÁ - 18. května od 16,00 hodin
Publikováno: 12. 05. 2017

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ – ZAHRADNÍ GALERIE V MŠ VODNICKÁ – 18. května od 16,00 hodin

Mateřská škola Vodnická zve ve čtvrtek 18. května v 16,00 hodin va vernisáž ilustrací na zdi od Alžběty Skálové v zahradě na vlnách. Součástí programu bude setkání s výtvarnicí, otevření zelené knihovny, divadelní představení ze života včel, výtvarné a další činnosti pro děti a dospělé.


Nové článkyNové články další články >>

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 5. 2017, 18:00-20:00

Výbor stavební a pro životní prostředí

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 26. 4. 2017

Zpravodaj Klíč 2017

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Stavění májky a pálení čarodějnic