Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 14. 9. 2016
Publikováno: 23. 08. 2016

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 14. 9. 2016

PREdistribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 14. září 2016 od 9.00 hodin do 16.00 hodin v ulici Ke Smrčině, č. p. 296, 222, 231, 287, 273 a ulici Formanská č.p. 229. Oznámení.


VÝLET SENIORŮ – 21. září 2016
Publikováno: 03. 08. 2016

VÝLET SENIORŮ – 21. září 2016

Městská část Praha – Újezd pořádá ve středu 21. září výlet seniorů na zámek Manětín a do zámeckého pivovaru Chyše.
Odjezd z újezdského náměstí je v 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin. Návrat předpokládáme okolo 19.00 hodiny.
Cena zájezdu pro seniory s trvalým pobytem v městské části Praha – Újezd je 100 Kč. Cena zájezdu pro ostatní je 150 Kč. V ceně je zahrnuta doprava a vstupné do zámku Manětín. Oběd bude zajištěn v zámeckém pivovaru Chyše (není v ceně zájezdu, záleží na účastnících, zda nabídku využijí).
Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883. Zá­roveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu.


KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU
Publikováno: 02. 08. 2016

KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU

Městská část usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů samotných. Proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci 40. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3.1. – prevence vniku odpadu. Více.


ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016
Publikováno: 13. 07. 2016

ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016

Z důvodu naplnění kapacity útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy se RUŠÍ odchyt a následná kastrace toulavých koček, která měla proběhnout v nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016.
Náhradní termín odchytu v dotčené lokalitě oznámíme s dostatečným předstihem.


UPOZORNĚNÍ - ODCHYT A KASTRACE KOČEK - 15. 7. - 16. 7. 2016
Publikováno: 12. 07. 2016

UPOZORNĚNÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016

V nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016 provede Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy odchyt a následnou kastraci toulavých koček.
Odchyt bude proveden pouze na veřejných prostranstvích, a to v oblasti ulic Vodnická a Krajanská, případně v blízkém okolí.
Upozorňujeme vlastníky koček, aby si v tuto dobu svá zvířata zabezpečili.
Následující den budou fotografie odchycených koček vyvěšeny na webových stránkách útulku na adrese www.upozpraha.cz.
Po provedené kastraci a schválení veterinářem budou kočky vráceny na místo odchytu.


VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363
Publikováno: 29. 06. 2016

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

Ropid informuje, že v době od 9. 7. do 31. 8. 2016 dojde z důvodu uzavírky ul. Hlavní v Průhonicích (výstavba vodovodu) k úpravě v provozu linek PID.
Linka 363 a 385 – v úseku Opatov – Průhonice budou vedeny po dálnici D1
Linka X363 – zajistí obsluhu Újezdu a Průhonic (náhrada za odkloněnou linku 363)
Linka 605 – bude mezi Újezdem a Průhonicemi vedena odklonem přes Pitkovice


VÝSTAVA LILIÍ - 16. 6. - 12. 7. 2016
Publikováno: 20. 06. 2016

VÝSTAVA LILIÍ – 16. 6. – 12. 7. 2016

Dendrologická zahrada pořádá v tomto roce již třetí výstavu lilií v nádobách. Můžete obdivovat 112 odrůd lilií ze skupin asijských hybridů, kříženců orientálních a trubkovitých lilií a kříženců Lilium longiflorum s asijskými hybridy.


Nové článkyNové články další články >>

ODVOZ NADMĚRNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIIODPAD

Smlouvy

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zelená úsporám

Den dětí

ZPRAVODAJ KLÍČ 2016