Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Městská část se účastní dotačního titulu Evropské unie „Operační program životního prostředí – prevence vzniku odpadů“.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procentu z celkového množství komunálního odpadu (až 60%) a tzv. domácí kompostování výrazně přispívá k omezení odpadu končícího v popelnicích a následně na skládce.
Podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry včetně termínu informační schůzky a ankety zjišťující zájem naleznete zde.
Informace o jednotlivých typech kompostérů včetně jejich specifikace.
Informace o elektrickém kompostéru včetně parametrů a specifikace.
Výše uvedené informace jsou jen ilustrační, dodavatel bude znám na základě výběrového řízení.
Odevzdání výzvy (zpracovaná studie): od 1.9.-30.11.2016
Očekávaná realizace (možné získání prostředku na nákup kompostérů) : Jaro 2017


PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

Rada hl. m. Prahy schválila 17. 5. 2016 svým usnesením č. 1165 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. – 30. 9. 2016.
Další informace o pravidlech programu zde.


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 25. května od 19.00 hodin

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 25. května od 19.00 hodin

Starosta MČ Praha – Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd, které se koná dne 25. května 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Kateřinské nám. 465.


PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD - 28. května od 13.00-16.00 hodin

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 28. května od 13.00–16.00 hodin

Kontejnery na BIO odpad budou přistaveny v sobotu 28. května 2016 od 13.00–16.00 hodin na tato místa:
KATEŘINKY
- ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
- křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině
ÚJEZD
- Formanská u Návesního rybníku
- Formanská u č.p. 63.


MÁJOVÁ VESELICE - 28. května od 13.00 hodin

MÁJOVÁ VESELICE – 28. května od 13.00 hodin

Městská část pořádá na náměstí v Újezdu v sobotu 28. května 2016 od 13.00 hodin do 01.00 hodin Májovou veselici.
Pro děti i dospělé je připraven odpolední i večerní program.


PŘIJATÍ UCHAZEČI DO MŠ FORMANSKÁ

PŘIJATÍ UCHAZEČI DO MŠ FORMANSKÁ

Ředitelka Mateřské školy Formanská oznamuje, že na školní rok 2016–2017 byli přijati všichni uchazeči.


INFORMACE Z MĚSTSKÉ POLICIE

INFORMACE Z MĚSTSKÉ POLICIE

Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy vás na našich webových stránkách budeme nově informovat o činnosti městských strážníků, a to jak formou takzvané „černé kroniky“, tak i formou krátkých preventivních doporučení a osvěty právního vědomí.
Prvním příspěvek a doporučení městské policie se týká nadcházející filipojakubské noci.
Zprávy a informace naleznete v pravé liště v odkazu Městská policie.


Nové článkyNové články další články >>

Zelená úsporám

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00-18:30

Výbor stavební a pro životní prostředí

Vítání občánků

Setkání se seniory

BŘEZEN 2016

ZPRAVODAJ KLÍČ 2016