Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016

ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016

Z důvodu naplnění kapacity útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy se RUŠÍ odchyt a následná kastrace toulavých koček, která měla proběhnout v nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016.
Náhradní termín odchytu v dotčené lokalitě oznámíme s dostatečným předstihem.


UPOZORNĚNÍ - ODCHYT A KASTRACE KOČEK - 15. 7. - 16. 7. 2016

UPOZORNĚNÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016

V nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016 provede Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy odchyt a následnou kastraci toulavých koček.
Odchyt bude proveden pouze na veřejných prostranstvích, a to v oblasti ulic Vodnická a Krajanská, případně v blízkém okolí.
Upozorňujeme vlastníky koček, aby si v tuto dobu svá zvířata zabezpečili.
Následující den budou fotografie odchycených koček vyvěšeny na webových stránkách útulku na adrese www.upozpraha.cz.
Po provedené kastraci a schválení veterinářem budou kočky vráceny na místo odchytu.


VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

Ropid informuje, že v době od 9. 7. do 31. 8. 2016 dojde z důvodu uzavírky ul. Hlavní v Průhonicích (výstavba vodovodu) k úpravě v provozu linek PID.
Linka 363 a 385 – v úseku Opatov – Průhonice budou vedeny po dálnici D1
Linka X363 – zajistí obsluhu Újezdu a Průhonic (náhrada za odkloněnou linku 363)
Linka 605 – bude mezi Újezdem a Průhonicemi vedena odklonem přes Pitkovice


VÝSTAVA LILIÍ - 16. 6. - 12. 7. 2016

VÝSTAVA LILIÍ – 16. 6. – 12. 7. 2016

Dendrologická zahrada pořádá v tomto roce již třetí výstavu lilií v nádobách. Můžete obdivovat 112 odrůd lilií ze skupin asijských hybridů, kříženců orientálních a trubkovitých lilií a kříženců Lilium longiflorum s asijskými hybridy.


LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ

Dendrologická zahrada pořádá pro děti od 8–12 let čtyři turnusy příměstských táborů.
Děti budou v areálu Dendrologické zahrady poznávat nejen přírodu, ale budou se věnovat i sportu a výtvarnému tvoření.
Bližší informace o táboru a přihlášku najdete zde.


PETICE NA PODPORU VÝSTAVBY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PETICE NA PODPORU VÝSTAVBY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začátkem letošního roku jsme ve Zpravodaji MČ Praha – Újezd informovali rodiče o možnosti přístavby smíšené základní školy prvního stupně a požádali je formou ankety o jejich názor.
Tři třídy základní školy by vznikly úpravou dispozičního řešení 2. nadzemního podlaží současné Mateřské školy Formanská.
Anketní lístek se nám vrátil pouze od dvou rodičů, jedna reakce byla kladná a druhá záporná.
V průběhu několika následujících dnů jsme na stavbu ZŠ zaznamenali mnoho pozitivních reakcí. Rodiče sepsali petici, ve které realizaci Základní školy Formanská podporují. Petice byla odevzdána a projednána na zastupitelstvu městské části. Vše nasvědčuje tomu, že přípravy na realizaci ZŠ zahájíme. O finanční prostředky budeme žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hl. m. Prahy.
Podpořit výstavbu základní školy můžete i vy svým podpisem – podpisový arch. Podpisové archy jsou k dispozici v podatelně úřadu městské části.


STROM ROKU 2016

STROM ROKU 2016

Nadace partnerství zorganizovala na celostátní úrovni soutěž s názvem STROM ROKU a městská část Praha – Újezd se stala se svým stromem jedním z 12 finalistů, kteří zastupují hlavní město Prahu. Zájemci mohou svým hlasováním podpořit „náš strom“ s názvem Otec dubů, který roste na hrázi rybníku Homolka cca 300 let. Více informací o způsobu hlasování naleznete zde.


Nové článkyNové články další články >>

Den dětí

ZPRAVODAJ KLÍČ 2016

Smlouvy

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

Jak si zařídit – služby úřadu