Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zprávy a oznámeníZprávy a oznámení všechny zprávy a oznámení >>

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

Ropid informuje, že v době od 9. 7. do 31. 8. 2016 dojde z důvodu uzavírky ul. Hlavní v Průhonicích (výstavba vodovodu) k úpravě v provozu linek PID.
Linka 363 a 385 – v úseku Opatov – Průhonice budou vedeny po dálnici D1
Linka X363 – zajistí obsluhu Újezdu a Průhonic (náhrada za odkloněnou linku 363)
Linka 605 – bude mezi Újezdem a Průhonicemi vedena odklonem přes Pitkovice


VÝSTAVA LILIÍ - 16. 6. - 12. 7. 2016

VÝSTAVA LILIÍ – 16. 6. – 12. 7. 2016

Dendrologická zahrada pořádá v tomto roce již třetí výstavu lilií v nádobách. Můžete obdivovat 112 odrůd lilií ze skupin asijských hybridů, kříženců orientálních a trubkovitých lilií a kříženců Lilium longiflorum s asijskými hybridy.


LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ

Dendrologická zahrada pořádá pro děti od 8–12 let čtyři turnusy příměstských táborů.
Děti budou v areálu Dendrologické zahrady poznávat nejen přírodu, ale budou se věnovat i sportu a výtvarnému tvoření.
Bližší informace o táboru a přihlášku najdete zde.


PETICE NA PODPORU VÝSTAVBY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PETICE NA PODPORU VÝSTAVBY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začátkem letošního roku jsme ve Zpravodaji MČ Praha – Újezd informovali rodiče o možnosti přístavby smíšené základní školy prvního stupně a požádali je formou ankety o jejich názor.
Tři třídy základní školy by vznikly úpravou dispozičního řešení 2. nadzemního podlaží současné Mateřské školy Formanská.
Anketní lístek se nám vrátil pouze od dvou rodičů, jedna reakce byla kladná a druhá záporná.
V průběhu několika následujících dnů jsme na stavbu ZŠ zaznamenali mnoho pozitivních reakcí. Rodiče sepsali petici, ve které realizaci Základní školy Formanská podporují. Petice byla odevzdána a projednána na zastupitelstvu městské části. Vše nasvědčuje tomu, že přípravy na realizaci ZŠ zahájíme. O finanční prostředky budeme žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hl. m. Prahy.
Podpořit výstavbu základní školy můžete i vy svým podpisem – podpisový arch. Podpisové archy jsou k dispozici v podatelně úřadu městské části.


STROM ROKU 2016

STROM ROKU 2016

Nadace partnerství zorganizovala na celostátní úrovni soutěž s názvem STROM ROKU a městská část Praha – Újezd se stala se svým stromem jedním z 12 finalistů, kteří zastupují hlavní město Prahu. Zájemci mohou svým hlasováním podpořit „náš strom“ s názvem Otec dubů, který roste na hrázi rybníku Homolka cca 300 let. Více informací o způsobu hlasování naleznete zde.


DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Městská část se účastní dotačního titulu Evropské unie „Operační program životního prostředí – prevence vzniku odpadů“.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procentu z celkového množství komunálního odpadu (až 60%) a tzv. domácí kompostování výrazně přispívá k omezení odpadu končícího v popelnicích a následně na skládce.
Podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry včetně termínu informační schůzky a ankety zjišťující zájem naleznete zde.
Informace o jednotlivých typech kompostérů včetně jejich specifikace.
Informace o elektrickém kompostéru včetně parametrů a specifikace.
Výše uvedené informace jsou jen ilustrační, dodavatel bude znám na základě výběrového řízení.
Odevzdání výzvy (zpracovaná studie): od 1.9.-30.11.2016
Očekávaná realizace (možné získání prostředku na nákup kompostérů) : Jaro 2017


PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

Rada hl. m. Prahy schválila 17. 5. 2016 svým usnesením č. 1165 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. – 30. 9. 2016.
Další informace o pravidlech programu zde.


Nové článkyNové články další články >>

Smlouvy

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY A POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Jak si zařídit – služby úřadu

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO