Praha Újezd - zprávy a oznámení Nové zprávy na webu městské části Praha Újezd cs-cz SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - 25. května v 19.30 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=815 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=815 2017-05-17 SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 25. května v 19.30 hodin Sběr nebezpečných odpadů proběhne ve čtvrtek 25. května od 19.30 do 19.50 hodin. Vozidlo bude přistaveno v ulici Formanská u Návesního rybníku. Bezplatně je možné odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky,ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky. PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD - 27. května ve 13.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=814 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=814 2017-05-17 PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 27. května ve 13.00 hodin Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 27. května 2017 od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa: • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene • ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 • Formanská u Návesního rybníku • Na Vojtěšce MÁJOVÁ VESELICE - 27. května od 13.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=813 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=813 2017-05-17 MÁJOVÁ VESELICE – 27. května od 13.00 hodin Městská část zve na Májovou veselici, která se bude konat v sobotu 27. května od 13.00 hodin do 01.00 hodin na náměstí v Újezdu. Bude připraven program pro děti (pohádka, pěvecká soutěž, kouzelník) i dospělé (vystoupení hudebních skupin, kácení a vydražení májky). LESNÍ BĚH PRO RODINY S DĚTMI - 27. května od 10.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=812 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=812 2017-05-17 LESNÍ BĚH PRO RODINY S DĚTMI – 27. května od 10.00 hodin FYZIOklinika Vás zve v sobotu 27. května do Milíčovského lesa na lesní běh pro rodiny s dětmi. Trasa je dlouhá 3,6 km a v průběhu závodu se zastavíte na 6 stanovištích. OZNÁMENÍ OBČANŮM http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=810 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=810 2017-05-16 OZNÁMENÍ OBČANŮM Úřad městské části Praha-Újezd oznamuje, že z provozních důvodů nebude možné v pondělí 22. května, ve středu 24. května a ve středu 31. května 2017 poskytnout služby související s evidencí obyvatel a s výkonem rybářského práva: PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU Omlouváme se a děkujeme za pochopení. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA - ÚJEZD - 17. května od 17,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=809 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=809 2017-05-15 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA – ÚJEZD – 17. května od 17.00 hodin Starosta MČ Praha–Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Újezd, které se koná dne 17. května 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Kateřinské nám. 465. POZVÁNKA NA VERNISÁŽ - ZAHRADNÍ GALERIE V MŠ VODNICKÁ - 18. května od 16,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=807 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=807 2017-05-12 POZVÁNKA NA VERNISÁŽ – ZAHRADNÍ GALERIE V MŠ VODNICKÁ – 18. května od 16,00 hodin Mateřská škola Vodnická zve ve čtvrtek 18. května v 16,00 hodin va vernisáž ilustrací na zdi od Alžběty Skálové v zahradě na vlnách. Součástí programu bude setkání s výtvarnicí, otevření zelené knihovny, divadelní představení ze života včel, výtvarné a další činnosti pro děti a dospělé. ODVOLÁNÍ ZÁSTUPCE STAROSTY http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=805 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=805 2017-05-10 ODVOLÁNÍ ZÁSTUPCE STAROSTY Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd na svém zasedání dne 26. 4. 2017 odvolalo uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla. JÍZDNÍ ŘÁD LINKY X363 - od 18. 4. 2017 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=788 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=788 2017-03-21 JÍZDNÍ ŘÁD LINKY X363 – od 18. 4. 2017 Upozorňujeme občany, že od 18. 4. 2017 bude na cca 6 týdnů uzavřena ulice Újezdská v Průhonicích. Z tohoto důvodu bude zavedena náhradní autobusová linka č. x363, která bude jezdit pouze v úseku Opatov-K Sukovu a zpět. Jízdní řád linky X363. PTAČÍ CHŘIPKA - UKONČENÍ VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=787 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=787 2017-03-14 PTAČÍ CHŘIPKA – UKONČENÍ VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ Státní veterinární správa ukončuje veterinární opatření, která byla vydána v souvislosti zamezení šíření nákazy ptačí chřipky na území České republiky. Nařízení Státní veterinární správy. OBNOVNÍ ZÁSAHY V MILÍČOVSKÉM LESE http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=771 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=771 2017-01-23 OBNOVNÍ ZÁSAHY V MILÍČOVSKÉM LESE Lesy hl. m. Prahy informují o plánovaných obnovních zásazích v Milíčovském lese. Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí. Mapka s lokalizací jednotlivých zásahů. INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - PTAČÍ CHŘIPKA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=770 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=770 2017-01-17 INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – PTAČÍ CHŘIPKA Státní veterinární správa informuje chovatele drůbeže o povaze nákazy a možných preventivních opatřeních. Informace pro veřejnost Leták pro chovatele – kontrola biologické bezpečnosti Informace pro drobnochovatele MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ - PTAČÍ CHŘIPKA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=768 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=768 2017-01-11 MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ – PTAČÍ CHŘIPKA Státní veterinární správa nařídila preventivní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky. Plný text nařízení je k dispozici zde. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH DNŮ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=754 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=754 2016-11-30 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH DNŮ Od ledna 2017 bude změna úředních dnů pro veřejnost na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1. Ke změně úředních dnů dojde následujícím způsobem: Pondělí: 8.00–12.00 13.00–17.00 Úterý: již nebude úředním dnem Středa: 8.00–12.00 13.00–17.00 Čtvrtek: již nebude úředním dnem Pátek: není úřední den Děkujeme za pochopení a respektování nové situace. FINANČNÍ ODMĚNA ZA DOPADENÍ SPREJERŮ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=752 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=752 2016-11-30 FINANČNÍ ODMĚNA ZA DOPADENÍ SPREJERŮ Městská část již několikrát nechala vymalovat autobusovou zastávku „Kateřinky“. Bohužel vždy byla ve velmi krátké době poničena sprejery, stejně tak i nedaleko stojící informační vývěska úřadu. Zastupitelstvo městské části se rozhodlo proti tomuto vandalismu bojovat a vypsalo odměnu ve výši 4 000 Kč za jakékoliv informace vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=748 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=748 2016-11-22 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY V říjnu letošního roku byly v lokalitě Újezd, stará zástavba, nalezeny majiteli soukromých objektů otrávené návnady na psy. Rozborem byl prokázán jed. Žádáme občany o vyšší obezřetnost. Jakýkoliv podezřelý nález hlaste na Policii České republiky. VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=743 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=743 2016-11-04 VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Novelou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zákonem č. 106/2016 Sb., došlo s účinností od 1.7.2016 ke změně názvu katastrálního území v hl. m. Praze z Újezd na Újezd u Průhonic. Změna názvu katastrálního území se promítla do adresy místa trvalého pobytu občanů. Občanské průkazy tudíž obsahují nesprávný údaj. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha – Újezd, aby si nejlépe do konce roku 2016 podali žádost o výměnu občanského průkazu, jež bude provedena zdarma (snímek občana se pořizuje přímo na úřadě). Žádost se podává na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřadech městských částí Praha 1 – 22. Včasnou výměnou občanského průkazu předejdou občané případným problémům při prokazování údaje o místu trvalého pobytu. VYHLÁŠENÍ GRANTU http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=734 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=734 2016-10-31 VYHLÁŠENÍ GRANTU MČ Praha – Újezd vyhlásila neinvestiční grant ve výši 222 500 Kč na podporu činnosti nestátních a neziskových organizací působících na území městské části. Částka ve výši 111 200 Kč je určena pro dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Částka ve výši 111 300 je určena pro dlouhodobě organizovanou výchovu mládeže ve spolcích. Kritéria pro udělení dotace: 1. Přehled své dosavadní činnosti 2. Přehled činnosti, na kterou bude dotace využita 3. Finanční rozpočet částky, o kterou organizace žádá Lhůta k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace je do 30. 11. 2016. ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN - 2. prosince http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=728 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=728 2016-10-12 ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN – 2. prosince Městská část Praha – Újezd pořádá v pátek 2. prosince 2016 zájezd na adventní trhy do Drážďan. Odjezd je v 7,20 hodin z náměstí v Újezdu a v 7,30 hodin z Kateřinského náměstí, návrat ve večerních hodinách. Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883. Zá­roveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu, která činí 300 Kč. OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=720 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=720 2016-10-05 OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA Zastupitelstvo městské části zřídilo funkci tajemníka, do které 1. 10. 2016 nastoupil Ing. Miloslav Müller. Tajemník dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře úřadu nadřízený všem zaměstnancům úřadu městské části. Krátké představení Ing. Müllera. MOBILNÍ APLIKACE http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=714 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=714 2016-09-20 MOBILNÍ APLIKACE Dejte si nás do mobilu! Městská část Praha – Újezd od 20. září 2016 spustila mobilní aplikaci, která slouží jako aktuální informační servis o novinkách a důležitých sděleních. Zaregistrovaní zájemci obdrží aktuální informace, zveřejněné na webových stránkách a facebooku úřadu, přímo do svého mobilu. ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH LINEK MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=709 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=709 2016-09-12 ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH LINEK MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Společnost ROPID oznamuje, že od 15. října vstoupí v platnost komplexní změny autobusových linek městské hromadné dopravy. Tyto předmětné změny se přímo dotýkají drtivé většiny městských částí s přesahem na celou síť Pražské integrované dopravy a celé území hl. m. Prahy. ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK V SEVERNÍ, JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STRUČNÝ POPIS ZMĚN AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 15.10.2016 VÝHODY A NEVÝHODY Podrobné mapky pro konkrétní lokality a veškeré podklady je možné stáhnout na adrese: https://ropid.cz/autobusy2016/. PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - 23. září od 16.00 do 20.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=708 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=708 2016-09-07 PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 23. září od 16.00 do 20.00 hodin Kontejnery budou přistaveny v pátek 23. září 2016 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene • ulice Ke Smrčině u č. p. 296 • ulice Formanská u Návesního rybníku Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. DĚTSKÁ BURZA S OTEVŘENOU ZAHRADOU MŠ VODNICKÁ - 7. a 8. října http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=707 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=707 2016-09-07 DĚTSKÁ BURZA S OTEVŘENOU ZAHRADOU MŠ VODNICKÁ – 7. a 8. října Fórum rodičů při MŠ Vodnická pořádá s příchodem podzimu další burzu podzimního/zimního dětského oblečení a potřeb, která se již tradičně koná ve společenském sále Domu služeb Vodnická, tentokrát v pátek 7. října 2016 od 8 do 18 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 9 do 12 hodin. Podrobné informace najdete na webu MŠ Vodnická: www.msvodnicka.cz/…odicu/burza/. UPOZORNĚNÍ - ODCHYT A KASTRACE KOČEK - 5. 9. - 6. 9. 2016 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=706 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=706 2016-08-31 UPOZORNĚNÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 5. 9. – 6. 9. 2016 V nočních hodinách 5. 9. – 6. 9. 2016 provede Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy odchyt a následnou kastraci toulavých koček. Odchyt bude proveden pouze na veřejných prostranstvích, a to v oblasti ulic Vodnická a Krajanská, případně v blízkém okolí. Upozorňujeme vlastníky koček, aby si v tuto dobu svá zvířata zabezpečili. Následující den budou fotografie odchycených koček vyvěšeny na webových stránkách útulku na adrese www.upozpraha.cz. Po provedené kastraci a schválení veterinářem budou kočky vráceny na místo odchytu. OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 14. 9. 2016 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=704 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=704 2016-08-23 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 14. 9. 2016 PREdistribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 14. září 2016 od 9.00 hodin do 16.00 hodin v ulici Ke Smrčině, č. p. 296, 222, 231, 287, 273 a ulici Formanská č.p. 229. Oznámení. VÝLET SENIORŮ – 21. září 2016 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=702 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=702 2016-08-03 VÝLET SENIORŮ – 21. září 2016 Městská část Praha – Újezd pořádá ve středu 21. září výlet seniorů na zámek Manětín a do zámeckého pivovaru Chyše. Odjezd z újezdského náměstí je v 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin. Návrat předpokládáme okolo 19.00 hodiny. Cena zájezdu pro seniory s trvalým pobytem v městské části Praha – Újezd je 100 Kč. Cena zájezdu pro ostatní je 150 Kč. V ceně je zahrnuta doprava a vstupné do zámku Manětín. Oběd bude zajištěn v zámeckém pivovaru Chyše (není v ceně zájezdu, záleží na účastnících, zda nabídku využijí). Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883. Zá­roveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu. KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=701 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=701 2016-08-02 KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU Městská část usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů samotných. Proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci 40. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3.1. – prevence vniku odpadu. Více. ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=700 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=700 2016-07-13 ZRUŠENÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016 Z důvodu naplnění kapacity útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy se RUŠÍ odchyt a následná kastrace toulavých koček, která měla proběhnout v nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016. Náhradní termín odchytu v dotčené lokalitě oznámíme s dostatečným předstihem. UPOZORNĚNÍ - ODCHYT A KASTRACE KOČEK - 15. 7. - 16. 7. 2016 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=699 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=699 2016-07-12 UPOZORNĚNÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 15. 7. – 16. 7. 2016 V nočních hodinách 15. 7. – 16. 7. 2016 provede Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy odchyt a následnou kastraci toulavých koček. Odchyt bude proveden pouze na veřejných prostranstvích, a to v oblasti ulic Vodnická a Krajanská, případně v blízkém okolí. Upozorňujeme vlastníky koček, aby si v tuto dobu svá zvířata zabezpečili. Následující den budou fotografie odchycených koček vyvěšeny na webových stránkách útulku na adrese www.upozpraha.cz. Po provedené kastraci a schválení veterinářem budou kočky vráceny na místo odchytu.