Praha Újezd - zprávy a oznámení Nové zprávy na webu městské části Praha Újezd cs-cz Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů po 1. 7. 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=965 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=965 2018-06-20 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů po 1. 7. 2018 Od 1. července 2018 dochází ke změně ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Od 1. 7. 2018 budou vydávány občanské průkazy pouze v kontaktním elektronickým čipem. Dále dochází ke změně ve lhůtách pro vydání občanských průkazů a cestovních pasů, ve výši správních poplatků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání a předávání vyhotovených dokladů. Změny ve vydávání občanských průkazů Změny ve vydávání cestovních pasů PIVNÍ SLAVNOSTI - 22. 6. a 23. 6. 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=962 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=962 2018-06-20 PIVNÍ SLAVNOSTI – 22. 6. a 23. 6. 2018 Městská část zve na pivní slavnosti, které se budou konat v pátek 22. června a v sobotu 23. června v areálu SK Újezd Praha 4, ulice Nad Statkem 118. Po celé dva dny bude připraven kulturní program, sportovní utkání a pivní soutěže. DĚTSKÝ DEN - 22. června od 14.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=961 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=961 2018-06-20 DĚTSKÝ DEN – 22. června od 14.00 hodin Městská část pořádá v pátek 22. června od 14.00 hodin v areálu SK Újezd Praha 4, ulice Nad Statkem 118, oslavu dětského dne. Pro děti z naší městské části bude připraven bohatý program (vodní záchranáři, ukázka práce Policie ČR, ukázka městské policie ve výcviku psů, ukázka požárního útoku SDH), soutěže, občerstvení a malý dárek. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – 20. června od 17.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=960 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=960 2018-06-13 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – 20. června od 17.00 hodin Starosta MČ Praha-Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd, které se koná dne 20. června 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ, Kateřinské nám. 465. DOČASNÁ ZMĚNA LINKY 363, ZAVEDENÍ LINKY X363 - 11. 6. - 31. 12. 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=959 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=959 2018-06-06 DOČASNÁ ZMĚNA LINKY 363, ZAVEDENÍ LINKY X363 – 11. 6. – 31. 12. 2018 Z důvodu rekonstrukce ulice Újezdské v Průhonicích dochází od pondělí 11. června 2018 do odvolání (předpoklad konec roku 2018) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 363 a 955. Bude dočasně zavedena linka číslo X363 v trase Opatov – K Sukovu (přes Kateřinky). Více informací na webových stránkách dopravního podniku hl. m. Prahy. Objízdná trasa Jízdní řád Opatov – K Sukovu. Jízdní řád K Sukovu – Opatov. PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - 15. června od 16.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=958 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=958 2018-06-05 PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 15. června od 16.00 hodin Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 15. června od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce. PORTÁL ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=951 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=951 2018-05-21 PORTÁL ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém portálu, který slouží veřejnosti k usnadnění komunikace při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu). Portál Územně plánovací dokumentace Uživatelská příručka – Systém pro podporu územního plánování Metropolitní plán – informace, prohlížení OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU FN MOTOL http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=943 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=943 2018-04-20 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU FN MOTOL Z důvodu infekce spalniček bude dnes od 16:00 hodin uzavřen centrální příjem FN Motol, bude přijímat pouze akutní případy pro JIP/ARO, ostatní pacienti budou smerováni do jiných nemocnic. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DRUHÉ KOLO - 25. dubna od 16.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=940 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=940 2018-04-18 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY – DRUHÉ KOLO – 25. dubna od 16.00 hodin Základní škola Formanská zve k zápisu do 1. ročníku. Druhé kolo zápisu se bude konat ve středu 25. dubna od 16.00 do 17.00 hodin v prostorách Mateřské školy Formanská, Na Vojtěšce 188. Další informace na facebookových stránkách ZŠ Formanská nebo na tel. č. 730 510 092. PROGRAM ČISTÁ ENERGIE 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=939 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=939 2018-04-17 PROGRAM ČISTÁ ENERGIE 2018 Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. V rámci programu došlo oproti minulému roku k několika dílčím změnám. Více informací zde. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI - 18. dubna od 17.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=936 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=936 2018-04-16 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – 18. dubna od 17.00 hodin Starosta MČ Praha-Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd, které se koná dne 18. dubna 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ, Kateřinské nám. 465. KONTEJNERY NA SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=934 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=934 2018-04-16 KONTEJNERY NA SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ Městská část ve spolupráci s Pražskými službami přistavila na vybraná stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad kontejnery na sběr kovových obalů. Jedná se o stanoviště v ulici Pastevců 483, Na Formance 493/2 a Josefa Bíbrdlíka 91. Do šedých kontejnerů patří: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry od nápojů, víčka od jogurtů Nepatří sem: tlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu či motorových olejů. OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ULICE HLAVNÍ V PRŮHONICÍCH - 29. dubna http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=933 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=933 2018-03-28 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ULICE HLAVNÍ V PRŮHONICÍCH – 29. dubna Oznamujeme občanům, že v neděli 29. dubna 2018 v době od 7.00 do 13.30 hodin nebude průjezdná ulice Hlavní v Průhonicích. Prosím sledujte dopravní značení vymezující objízdnou trasu. Mapa. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ - 4. a 5. dubna 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=932 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=932 2018-03-28 ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ – 4. a 5. dubna 2018 Zápis do Základní školy Formanská proběhne ve středu 4. dubna od 13.30 do 17.30 hodin a ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 15.30 hodin v Základní škole Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11. JARNÍ ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ - 15. dubna od 14.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=929 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=929 2018-03-26 JARNÍ ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ – 15. dubna od 14.00 hodin Úklid Milíčovských kopců proběhne v neděli 15. dubna od 14.00 hodin. Zveme všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Sraz je u prvního kopce pod ulicí Proutěná, kde budou k dispozici rukavice a pytle na odpadky. INFORMAČNÍ SCHŮZKA K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 26. března od 17.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=928 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=928 2018-03-23 INFORMAČNÍ SCHŮZKA K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 26. března od 17.00 hodin Ředitel Základní školy Formanská Mgr. Tomáš Kunst zve na informační schůzku před zápisem do první třídy. Schůzka se bude konat od 17.00 hodin v Mateřské škole Formanská. Více informací zde. DĚTSKÉ BĚŽECKÉ ZÁVODY - 14. dubna od 9.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=927 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=927 2018-03-21 DĚTSKÉ BĚŽECKÉ ZÁVODY – 14. dubna od 9.00 hodin Zveme všechny děti a dospělé v sobotu 14. dubna na dětské běžecké závody. Start je v 9.00 hodin od multifunkčního hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Přihlášku a další informace najdete na www.behkmohyle.cz/detskybeh. Závod bude rozdělen do několika kategorií dle věku závodníků. INFORMAČNÍ SCHŮZKA S ŘEDITELEM ŠKOLY - 26. března v 17.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=926 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=926 2018-03-16 INFORMAČNÍ SCHŮZKA S ŘEDITELEM ŠKOLY – 26. března v 17.00 hodin V pondělí 26. března proběhne v prostorách mateřské školy Formanská, Na Vojtěšce 188, informační schůzka k zápisu do 1. třídy základní školy Formanská. Srdečně zveme všechny zájemce! ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ - 4. a 5. dubna 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=924 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=924 2018-03-07 ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní škola Formanská, příspěvková organizace Na Vojtěšce 188 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonice IČO: 06 090 664 www.zsformanska.cz zsformanska@seznam.cz ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – DRUHÉ KOLO Základní škola Formanská zve k zápisu do 1. ročníku. Druhé kolo zápisu se bude konat ve středu 25. dubna od 16.00 do 17.00 hodin v prostorách Mateřské školy Formanská, Na Vojtěšce 188. Pro druhé kolo je k dispozici 10 volných míst. Další informace na facebookových stránkách ZŠ Formanská nebo na tel. č. 730 510 092. INFORMAČNÍ SCHŮZKA K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ – 26. března od 17.00 hodin Ředitel Základní školy Formanská Mgr. Tomáš Kunst zve na informační schůzku před zápisem do první třídy. Schůzka se bude konat od 17.00 hodin v Mateřské škole Formanská. Více informací zde. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ – 4. a 5. dubna 2018 Zápis do Základní školy prvního stupně Formanská se bude konat ve středu 4. dubna od 13.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 15.30 hodin v Základní škole Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11. Informační schůzka s ředitelem školy proběhne v pondělí 26. března 2018 v 17.00 hodin v prostorách mateřské školy Formanská, Na Votěšce 188. Srdečně zveme všechny zájemce! SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NOVĚ I V KATEŘINKÁCH http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=906 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=906 2018-02-05 SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NOVĚ I V KATEŘINKÁCH Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů bude probíhat i v roce 2018. Občané budou moci prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat zdarma nebezpečné druhy odpadů. Svozové vozidlo bude v roce 2018 přistaveno v Újezdě na náměstí u restaurace New Village a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině. Informace o nebezpečných odpadech a termínech svozu naleznete zde. VYNÁŠENÍ MORANY - 18. března od 14,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=903 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=903 2018-02-01 VYNÁŠENÍ MORANY – 18. března od 14,00 hodin Městská část zve především rodiče s dětmi na akci Vynášení Morany. Loučit se se zimou a vítat jaro budeme v neděli 18. března od 14,00 hodin. Průvod bude vycházet z újezdského náměstí směrem k Botiči. Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější květinový klobouk. ZÁJEZD NA ZÁMEK LEDNICE - 8. - 9. KVĚTNA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=902 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=902 2018-02-01 ZÁJEZD NA ZÁMEK LEDNICE – 8. – 9. KVĚTNA Městská část pořádá ve dnech 8. – 9. května dvoudenní zájezd na zámek Lednice spojený s návštěvou vinného sklípku. Cena zájezdu činí 1 950 Kč a zahrnuje dopravu, prohlídku zámku, ubytování v penzionu Onyx se snídaní a večeři s degustací vín ve sklípku s cimbálovou muzikou. Zájemci se mohou hlásit na úřadu městské části nebo na tel. 272 690 692, 739 202 883 n­ejpozději do 20. 3. 2018. TANEČNÍ ZÁBAVA - 16. března 2018 od 20,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=899 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=899 2018-01-17 TANEČNÍ ZÁBAVA – 16. března 2018 od 20,00 hodin Městská část Praha-Újezd pořádá taneční hudební zábavu, která se bude konat v Křeslicích v restauraci U 2 Dubů. Vstupenky je možné rezervovat osobně na úřadu městské části nebo telefonicky na tel. č. 272 690 545. Vstup­né činí 150 Kč, do vyhřívaného stanu 100 Kč. V případě zájmu bude sbor dobrovolných hasičů zajišťovat kyvadlovou dopravu. SVOZ ODPADŮ V DOBĚ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=888 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=888 2017-12-20 SVOZ ODPADŮ V DOBĚ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ Konsorcium Pražské odpady 2016–2025 informuje o zajištění svozu směsného a tříděného odpadu na území Prahy v době vánočních a novoročních svátků. Program svozu je vytvořen tak, aby se v maximální možné míře předešlo přeplňování sběrných nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Informace o svozu odpadu a likvidaci vánočních stromků. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU - ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=886 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=886 2017-12-15 VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU – ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Městská část oznamuje záměr poskytnutí neinvestiční dotace z výherních hracích automatů. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Více informací zde. INFORMACE O VOLBÁCH PREZIDENTA 2018 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=881 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=881 2017-11-28 INFORMACE O VOLBÁCH PREZIDENTA 2018 Volby prezidenta republiky se budou konat v pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat druhé kolo volby prezidenta. Více informací zde ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ - 2. a 3. prosince od 16,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=876 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=876 2017-11-27 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ – 2. a 3. prosince od 16,00 hodin Městská část Praha – Újezd Vás zve na rozsvícení vánočních stromů, které se bude konat v sobotu 2. prosince od 16,00 hodin na újezdském náměstí a v neděli 3. prosince od 16,00 hodin v ulici Proutěná. Součástí akce bude soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI - 22. listopadu od 17.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=873 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=873 2017-11-15 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – 22. listopadu od 17.00 hodin Starosta MČ Praha-Újezd svolává zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd, které se koná dne 22. listopadu 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ, Kateřinské nám. 465. KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 24. listopadu od 16.00–20.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=872 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=872 2017-11-15 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – 24. listopadu od 16.00–20.00 hodin Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 24. listopadu od 16.00 hodin do 20.00 hodin na tato místa ulice Ke Smrčině křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Formanská u Návesního rybníku MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - 7. prosince od 17,00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=870 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=870 2017-10-31 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – 7. prosince od 17,00 hodin Městská část pořádá mikulášskou besídku, která se bude konat ve čtvrtek 7. prosince od 17,00 hodin v restauraci New Village, Formanská 3. K dispozici je 60 kusů místenek, které si můžete vyzvednout v podatelně úřadu městské části. Prosím vezměte si s sebou přezůvky. Děkujeme.