Praha Újezd - zprávy a oznámení Nové zprávy na webu městské části Praha Újezd cs-cz NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU - ode dne 20. 4. 2019 do odvolání http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1117 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1117 2019-04-23 NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU – ode dne 20. 4. 2019 do odvolání Upozorňujeme na vyhlášení nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy ode dne 20. 4. 2019 od 10.30 hodin do odvolání. Nařízení Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20. 4. 2019. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 24. a 25. května 2019 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1115 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1115 2019-04-23 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 24. a 25. května 2019 Prezident České republiky v rozhodnutí ze dne 8. ledna 2019, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 17. ledna 2019 pod číslem 4/2019 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu, a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019. Informace o volbách naleznete zde. OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ - 16. května http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1113 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1113 2019-04-23 OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ – 16. května Očkování psů a koček proti vzteklině proběhne ve čtvrtek 16. května 2019 v Újezdě u Návesního rybníku od 15.00 do 17.00 hodin a v Kateřinkách v ulici Vodnická u č. p. 437 od 17.30 do 18.00 hodin. STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30. dubna od 16.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1112 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1112 2019-04-23 STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 30. dubna od 16.00 hodin Městská část Vás zve v úterý 30. dubna v 16.00 hodin na újezdské náměstí, kde budeme stavět májku. V 18.00 hodin bude u „Skály“ zapálena hranice s čarodějnicí. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 24. dubna od 17.30 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1111 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1111 2019-04-23 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 24. dubna od 17.30 hodin Starosta zve na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd, které se koná ve středu 24. dubna od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1110 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1110 2019-04-12 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE Pro účely podání žádostí o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu občanů jiného členského státu Evropské unie, kteří mají právo volit na území České republiky bude zřízena stálá služba i v den pracovního klidu a to: neděle 14. dubna 2019 v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1109 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1109 2019-04-04 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB Městská část Praha-Újezd zveřejnila výzvu k podání nabídky na uzavření smlouvy o poskytování účetních služeb. Více informací zde. JARNÍ ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ - 14. dubna od 10.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1108 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1108 2019-04-01 JARNÍ ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ – 14. dubna od 10.00 hodin Městská část pořádá v neděli 14. dubna od 10.00 do 16.00 hodin veřejnou úklidovou akci na Milíčovských kopcích a jejich blízkém okolí. Zveme všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Sraz je u prvního kopce pod ulicí Proutěná. Dobrovolníci mohou přijít kdykoliv v průběhu výše uvedené doby. Součástí letošní akce je program pro děti s názvem Duhoví indiáni. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - REFERENT/KA ODBORU SEKRETARIÁT STAROSTY ÚMČ PRAHA-ÚJEZD http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1107 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1107 2019-03-28 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – REFERENT/KA ODBORU SEKRETARIÁT STAROSTY ÚMČ PRAHA-ÚJEZD Úřad městské části vyhlašuje výběrové řízení na obsazení úředního místa – referent/ka Odboru sekretariát starosty ÚMČ Praha-Újezd. Informace o vyhlášení výběrového řízení AUTOBUSOVÁ LINKA X122 - navýšení ranních spojů http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1104 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1104 2019-03-26 AUTOBUSOVÁ LINKA X122 – navýšení ranních spojů Na základě žádostí místních obyvatel se podařilo navýšit ranní spoje linky X122 směrem z Újezdu. Aktualizovaný jízdní řád linky X122. Mapka s vedením linek BUS v rámci výluky ul. Újezdské v Průhonicích od 1. 4. 2019. PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - 12. dubna od 16.00 do 20.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1103 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1103 2019-03-26 PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 12. dubna od 16.00 do 20.00 hodin Kontejnery pro velkoobjemový odpad z domácností budou přistaveny v pátek 12. dubna 2019 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa křižovatka ulice Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině u č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku. BĚŽECKÉ ZÁVODY - 13. dubna od 10.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1102 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1102 2019-03-25 BĚŽECKÉ ZÁVODY – 13. dubna od 10.00 hodin Městská část pořádá v sobotu 13. dubna od 10.00 hodin jarní běžecké závody pro děti i dospělé. Start je tradičně v Kateřinkách od dětského hřiště u Milíčovského lesa. Přihlášky na www.behkmohyle.cz/detskybeh. Registrace závodníků 30 minut před startem závodu. ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ SPOJENÝ S INDIÁNSKOU STEZKOU - 14. dubna od 10.00 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1101 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1101 2019-03-25 ÚKLID MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ SPOJENÝ S INDIÁNSKOU STEZKOU – 14. dubna od 10.00 V neděli 14. dubna 2019 proběhne od 10.00 do 18.00 hodin tradiční úklid Milíčovských kopců. V letošním roce bude doplněn o indiánskou stezku plnou úkolů a dobrodružství. Sraz dobrovolníků je u prvního kopce pod ulicí Proutěná, kde budou k dispozici ochranné rukavice a pytle na odpadky. Registrace „indiánů“ proběhne za ulicí Proutěná u spojovacího chodníku směrem na Jižní Město. ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE PRO ODVOZ BIOODPADU http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1100 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1100 2019-03-18 ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE PRO ODVOZ BIOODPADU Společnost Pražské služby, a.s., oznamuje změnu svozových dnů pro svoz biodpadu. Od 1. dubna 2019 do 30. listopadu 2019 bude svozovým dnem pro celé území městské části Praha – Újezd sudý čtvrtek. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 20. března v 17.30 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1099 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1099 2019-03-15 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 20. března v 17.30 hodin Starosta zve na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd, které se koná ve středu 20. března 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ, Kateřinské nám. 465, Praha 4. OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY X122 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1098 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1098 2019-03-14 OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY X122 V době od 1. dubna do konce letních prázdnin dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusovou linku číslo 363. V trase Opatov – K Sukovu a zpět bude zavedena náhradní autobusová linka X122, která bude koncipována jako městská linka s nástupem a výstupem všemi dveřmi. Důvodem je dokončení rekonstrukce komunikace Újezdská v Průhonicích – vybudování chodníku, rekonstrukce a rozšíření mostu, přeložky inženýrských sítí, výměna konstrukčních vrstev vozovky a nové veřejné osvětlení. Přípravné stavební práce, omezující jeden jízdní pruh, byly započaty již 4. března. Jízdní řád linky X122. MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY OPATOVSKÁ-KE KATEŘINKÁM - 14. března od 7.30 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1093 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1093 2019-03-08 MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY OPATOVSKÁ-KE KATEŘINKÁM – 14. března od 7.30 hodin Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 14. března 2019 bude v době od 7.30 do 8.30 hodin manuálně řízena světelná křižovatka Opatovská x Ke Kateřinkám. Cílem této akce je zjištění, zda při manuálním řízení křižovatky a prodloužení termínu absolutní přednosti odbočujícího jízdního pruhu vlevo směr Opatov, dojde k větší propustnosti zmiňované křižovatky. Celá akce probíhá ve spolupráci s Policií České republiky, firmou Eltodo, a. s., Odborem dopravních agend MHPM a Městskou policií HMP, jejíž strážníci budou asistovat na přechodu pro chodce před křižovatkou Opatovská x Ke Kateřinkám. VYNÁŠENÍ MORANY - 24. března v 14.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1092 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1092 2019-03-08 VYNÁŠENÍ MORANY – 24. března v 14.00 hodin Přijďte s námi v neděli 24. března přivítat jaro. Průvod s Moranou vyjde ve 14.00 hodin z újezdského náměstí směrem k Botiči. Součástí akce je soutěž o nejkrásnější květinový klobouk! UZAVÍRKA CESTY U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1088 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1088 2019-02-28 UZAVÍRKA CESTY U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA Upozorňujeme občany, že z důvodu stavebních prací „Revitalizace Milíčovského rybníka“, bude v období od 15. března 2019 do 30. dubna 2019 úplně uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace Milíčovský les – u Milíčovského rybníka v délce 200 m. Situační plánek. JOSEFSKÁ ZÁBAVA - 16. března od 19.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1087 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1087 2019-02-26 JOSEFSKÁ ZÁBAVA – 16. března od 19.00 hodin Městská část pořádá společně se sborem dobrovolných hasičů v sobotu 16. března 2019 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem 580, Josefskou zábavu. Vstupenky ve výši 100 Kč můžete zakoupit na úřadu městské části, Josefové mají vstupné zdarma. K poslechu a tanci zahraje skupina Horváth Band. STAVBA AREÁLU LEDOVÝCH SPORTŮ - ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V AREÁLU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1086 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1086 2019-02-11 STAVBA AREÁLU LEDOVÝCH SPORTŮ – ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V AREÁLU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ V souvislosti se stavbou areálu ledových sportů Základní škola Ke Kateřinkám oznamuje změny ve využívání části školního hřiště a bezpečnostní opatření přijatá s ohledem na zřízení staveniště v areálu základní školy. Celá zpráva. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - JEDNATEL/KA SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1085 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1085 2019-02-06 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL/KA SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD Městská část Praha-Újezd vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa jednatele/ky nově zřizované společnosti s názvem Technické služby Újezd, s. r. o. Více informací zde. MASOPUSTNÍ PRŮVOD - 23. února od 10.00 hodin http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1084 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1084 2019-02-05 MASOPUSTNÍ PRŮVOD – 23. února od 10.00 hodin Městská část Praha-Újezd ve spolupráci s Sborem dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 23. února masopustní průvod. Průvod masek vyjde v 10.00 hodin z ulice Studánková a bude pokračovat směrem do Újezda. Mapa s trasou průvodu zde. BURZA JARNÍHO A LETNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ - 8. a 9. března 2019 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1083 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1083 2019-02-05 BURZA JARNÍHO A LETNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ – 8. a 9. března 2019 V pátek 8. března od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 9. března od 9.00 do 12.00 hodin se v společenskému sálu domu služeb v ulici Vodnická koná burza jarního a letního dětského oblečení a vybavení. Více informaceí na webu MŠ Formanská. SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - 26. února http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1079 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1079 2019-01-25 SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 26. února V úterý 26. února proběhne na území městské části mobilní sběr nebezpečných odpadů, v jehož rámci mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně tento druh odpadu odevzdat. Svozové vozidlo bude přistaveno: v době od 18.40 do 19.00 hodin v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (náměstí u restaurace) v době od 19.10 do 19.30 hodin v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině. Více informací o sběru nebezpečného odpadu zde. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1074 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1074 2018-12-17 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Vážení spoluobčané, byli jsme upozorněni, že se v naší městské části bohužel vyskytl případ, kdy zřejmě došlo k záměrnému otrávení psa jedem na krysy. Žádáme Vás, abyste byli obezřetní a věnovali tomuto problému náležitou pozornost. VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVOZ ODPADU http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1072 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1072 2018-12-10 VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVOZ ODPADU Svozové společnosti Pražské služby a AVE CZ vydaly informaci o vánočním a novoročním svozu odpadu. Během vánočních svátků bude na území Prahy zajištěn svoz směsného i tříděného odpadu tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, ale lze je odložit vedle nich nebo vedle kontejnerů na tříděný odpad. Termíny, ve kterých bude prováděn svoz směsného a tříděného odpadu a další informace o mimořádných svozech během vánočních svátků naleznete zde. PF 2019 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1071 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1071 2018-12-10 PF 2019 Zaměstnanci úřadu městské části a členové zastupitelstva Vám přejí mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019. Provoz úřadu v době od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019 Pátek 21. 12. podatelna úřadu od 8.00 do 12.00 Čtvrtek 27. 12. podatelna úřadu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 Pátek 28. 12. zavřeno Pondělí 31. 12. zavřeno Středa 2. 1. od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ - 1. ledna 2019 http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1062 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1062 2018-11-14 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ – 1. ledna 2019 Městská část Vás zve na novoroční ohňostroj, který proběhne v úterý 1. ledna 2019 v 18.00 hodin na Milíčovských kopcích. REVITALIZACE MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1061 http://www.praha-ujezd.cz/img/logorss2.png http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=1061 2018-11-13 REVITALIZACE MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA Firma Sinpps s.r.o., jako zástupce investora (hlavní město Praha) informuje, že ve čtvrtek 15. listopadu 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace Milíčovského rybníka“. Stavba obsahuje odbahnění rybníku, opravu vodohospodářských objektů a opravu hráze.