Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Seznam ulic

Dendrologická

Název připomíná nedalekou Dendrologickou zahradu.

Formanská

Forman, vozka, kočí, povozník. Jméno ulice vychází z tradičního historického označení komunikace. Chodovská do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Josefa Bíbrdlíka

Josef Bíbrdlík, místní občan, dlouholetý předseda MNV. Křeslická do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice přejmenována pro duplicitu.

K Habru

Název podle směřování ulice.

K Motelu

Název ulice odvozen od jejího směru ke Club motelu Praha. Název dostala ulice již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

K Mostu

Název podle směřování ulice k mostu přes nedalekou dálnici.

K Sukovu

Název ulice odvozen od jejího směru k rybníku Sukovu. Ulice dostala název již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Kateřinské náměstí

Náměstí je dominantním místem v lokalitě Kateřinky. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Ke Mlýnu

Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Ulice směřuje ke mlýnu zvanému Koníčkovský, který byl doložen již v 16. století a náležel k průhonickému panství. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Ke Smrčině

Název ulice je odvozen od jejího směru k okraji Milíčovského lesa, kde v době jejího vzniku byl vysazen mladý smrkový les.

Ke Splavu

Název podle směřování ulice ke splavu na Botiči.

Kocourkova

Název připomíná prvního kronikáře obce, pana Kocourka.

Krajanská

Název připomíná československé exulanty – krajany. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Meandrová

Název je odvozen od meandrů na Botiči.

Milíčovská

Název ulice je odvozen od její polohy, směřuje k Milíčovskému lesu, za nímž se nachází bývalá myslivna, soubor milíčovských rybníků a Milíčov, původně samostatná ves (poprvé se o ní dozvídáme až z Tereziánského katastru), později spojena s Újezdem a s ním připojena k Praze roku 1974. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze.

Na Cípu

Název podle polohy ulice v jihozápadním výběžku zástavby v lokalitě Kateřinky.

Na Formance

Název podle starého místního pojmenování.

Na Křtině

Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Původně byla jílovitá půda na břidličném podloží zamokřená a tvořila se zde zdrojnice Milíčovského potoka. Po výstavbě dálnice se spodní voda ztratila. Zahradní do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Na Vojtěšce

Název podle plodiny nejčastěji pěstované na okolních polích.

Nad Mlýnským rybníkem

Název je odvozen od nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Náhonem

Název podle polohy ulice nad mlýnským náhonem.

Nad Rybníčkem

Název podle nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Statkem

Název podle polohy ulice vzhledem k nedaleké zemědělské usedlosti.

Nad Výpustí

Název podle polohy ulice nad výpustí rybníka Sukov.

Pastevců

Název vyjadřuje ráz kulturní zemědělské krajiny luk a pastvin. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Pod Formankou

Ulice je pojmenována podle zdejšího pomístního názvu.

Pod Napětím

Název ulice je odvozen od její polohy, vede v blízkosti vedení vysokého napětí. Ulice nese název někdy od přelomu 80. a 90. let.

nám. Pod Platanem

Dominantou parkové úpravy je zde platan. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Práškovská

Název navazuje na mlynářskou tematiku v pojmenování některých ulic v okolí. Práškem byl nazýván mlynářský učedník.

Proutěná

Pomístní název je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nacházela, bývala to polní komunikace procházející keři. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Při Botiči

Název podle nedalekého potoka Botiče.

Remízková

Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Studánková

Název odvozen z výskytu studánek ve zdejší lokalitě.

Štítová

Název ulice je pomístní. Ulice, dříve polní komunikace, procházela kolem zadních štítů zaniklého ovčína. Ulice byla pojmenována po připojení Újezdu k Praze v roce 1974.

U louky

Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

U Močálu

Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází, v minulosti býval terén častěji zamokřený.

U Pramene

Název ulice je odvozen od její polohy. Někdejší polní cesta se nacházela v místech, kde pramení Milíčovský potok. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Ve Vilkách

Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Vodnická

Ulice nese název podle pomístního názvu od svého vzniku v roce 1993.

V Potocích

Název podle starého místního pojmenování.