Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Znak a prapor

Znak

Štít s vlnovitě oddělenou patou je svisle polcený. Pravá polovina je stříbrná se smrkem přirozeně zbarveným na zeleném trávníku. Levá polovina je červená se stříbrným kolem o osmi loukotích s osmi háky na obvodu (nástroj mučení sv.Kateřiny). Pata je modrá se dvěma stříbrnými vlnitými pruhy.

znak Modrá vlnovitě oddělená pata se dvěma vlnitými pruhy připomíná vodstvo – četné rybníky a potok Botič. Smrk přirozené barvy představuje lesy v katastru Újezdu, zejména Milíčovský a četná stromoví, která byla vykácena již v roce 1349 (první zmínka o Oujezdě). Zelený trávník odkazuje na rozsáhlou zeleň na katastru Újezdu. Ono stříbrné kolo připomíná mučící nástroj sv. Kateřiny. Kateřinky, původně Kateřinka byly pojmenovány dle pramenů po průhonické hraběnce Kateřině, která prý v hájovně (dnešní Kateřinky) porodila dítě.

Městskou část Praha – Újezd tvoří historické obce Újezd a Kateřinky. Kateřinky, byť je o nich zmínka až na přelomu 18. a 19.století, jsou nyní vzhledem k nové výstavbě nejosídlenější částí katastru, proto jsem také užil tohoto mluvícího znamení.

Prapor

prapor List tvoří dva vodorovné pruhy (červený – 2/3 šířky praporu a modrý), které jsou odděleny bílým vlnitým pásem o šířce 1/9 šířky praporu. V červeném (horním) pruhu bílé kolo o osmi loukotích s osmi háky na obvodu. Poměr šířky k délce 2:3.

Prapor je odvozen z navrhovaného znaku MČ Praha – Újezd a vychází ze stejných indicií.

Autorem návrhu znaku a praporu je Ing. Arnošt Drozd.