Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna MČ Praha-Újezd:
e-podatelna@praha-ujezd.cz
1. Elektronická podatelna městské části Praha – Újezd přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).
Podání, které nebudou obsahovat platný elektronický podpis převezme zaměstnanec podatelny a předá ho k vyřízení stejně jako předává papírová podání. Příslušný referent podání vyřídí a vyrozumí Vás o výsledku. Pokud bude nutné doložit některé náležitosti budete vyzváni k osobní návštěvě.
2. Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese
e-podatelna@praha-ujezd.cz
3. Adresa umístění elektronické podatelny
Městská část Praha – Újezd
Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

4. Úřední hodiny
Nepřetržitý provoz.

5. Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.
6. Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát rtf, pdf, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, tif, gif, html, png, doc, docx, zip
Velikost příloh je omezena na 10 MB.

7. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD, DVD, Flash disk (USB)
Elektronická podání na technických nosičích lze předávat do podatelny ÚMČ Praha – Újezd, a to v době od pondělí do čtvrtka:
Pondělí: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
Středa: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
8. Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu info@praha-ujezd.cz.