Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rok 2006 – Stavění májky a pálení čarodějnic

Po dlouhých letech byla v Újezdu obnovena tradice stavění májky. Májka vysoká přibližně 18 metrů byla 30. dubna za účasti mnoha místních obyvatel vztyčena na újezdském náměstí.
Následující „filipojakubská“ noc patřila čarodějnicím a pálení ohňů. Samotnému večeru předcházeli důležité přípravy, jako postavení hranice, zhotovení malého přístřešku, zajištění občerstvení či „výroba“ čarodějnice. Hranici i s čarodějnicí zapálil okolo 18,00 hod starosta ing. Jiří Hrubý. Oheň navozoval atmosféru až do brzkých ranních hodin, celou noc byl hlídán a dopoledne následujícího dne proběhl úklid okolí.
Zde si můžete prohlédnout fotografie.