Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rok 2007 – Stavění májky a pálení čarodějnic

Letošní rok byl druhým, kdy se v Újezdu stavěla májka a pálily čarodějnice. V pondělí 30. dubna byla v odpoledních hodinách, za vydatné podpory místních mužů, na náměstí v Újezdu vztyčena májka.
Následující „filipojakubská“ noc tradičně patřila čarodějnicím a pálení ohňů. Nedaleko brodu přes Botič byla postavena velká hranice a stan s občerstvením. Pan Vladimír Hříbek „obstaral“ čarodějnici.
Oheň zapálil v 18,00 hod starosta pan Václav Drahorád společně se svým zástupcem ing. Jiřím Hrubým za účasti mnoha místních obyvatel. Hrstka „nejodolnějších“ hlídala oheň až do ranních hodin.
Zde si můžete prohlédnout fotografie.

„Dobrovolný (nedobrovolný) spolek Májkařů“ – KÁCENÍ MÁJKY

Místní spolek dobrovolných nedobrovolných) „Májkařů“ uspořádal již podruhé „SLAVNOSTNÍ KÁCENÍ MÁJKY“, které se uskutečnilo v sobotu 9.6. 2007 od 14.00 hodin času na náměstí v Újezdu. Pan Vl. Hříbek svou motorovou pilou skolil májku bez újmy na zdraví přihlížejících. Za účasti místních nadšenců byla májka rozřezaná na metrové kusy. Všem, kteří se zúčastnili kácení, děkuji.
Zde si můžete prohlédnout fotografie.