Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2011 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Městská část dne 30.4.2011 orga­nizovala stavění májky ve spolupráci s místními občany, kteří mají zájem o zachování obnovené tradice. V letošním roce byla májka vztyčena již poosmé, a to v 16,10 hod na újezdském náměstí. Stavění májky předcházely týdenní přípravy, které spočívaly v pokácení vhodného smrku, očištění kůry, uvití věnce a přesunutí stromu na místo určení. Po vztyčení a vhodném ukotvením májky starosta Václav Drahorád poděkoval všem, kteří se zúčastnili této akce a všichni si společně na úspěšný průběh poměrně těžké manipulace s májkou připili.
Poté se zúčastnění přesunuli k nedaleké skále u brodu Botiče, kde byla připravena hranice s čarodějnicí. Ta byla v 18,00 hodin starostou zapálena. Městská část na místě zajistila pro děti limonádu, pro dospělé bylo připravené točené pivo a přítomní si mohli opéct uzeniny. Bohužel kolem 22,30 hod akci přerušil poměrně intenzivní déšť a téměř všichni se rozešli do svých domovů. Akce tak byla kolem půlnoci ukončena.
Starosta tímto děkuje všem dobrovolníkům, kteří jsou ochotní pomáhat při přípravě této i dalších podobných akcí pořádaných městskou částí. Bez těchto obětavých lidí by nebylo možné zachovávat tradice v naší městské části.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.