Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2013 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letos se již po desáté na náměstí v Újezdu stavěla májka. V sobotu 20. dubna místní dobrovolníci pokáceli smrk, zbavili ho kůry a na špičku stromu upevnili věnec.
30. dubna se májka přenesla na náměstí v Újezdu a děti s rodiči navázaly na věnec barevné fábory z krepového papíru. Kolem 16.00 hod se májka pomocí přítomných dobrovolníků s lany a žebříky zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou újezdského náměstí.
Po úspěšném vztyčení májky jsme se přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu „U Skály“, kde byl v 18.00 hod starostou Václavem Drahorádem a zástupcem starosty Danielem Haklem zapálen oheň a pálení čarodějnic bylo zahájeno. Díky tomu, že nám počasí přálo, zúčastnilo se akce nejen mnoho občanů z naší městské části, ale i z nejbližšího okolí.
MČ Praha – Újezd děkuje za pomoc všem, kteří vyčistili prostor „U Skály“, připravili dřevo na hranici, vyrobili čarodějnici, postavili stan a zajistili potřebné sezení kolem ohně. Bez pomoci místních občanů by se tak úspěšnou akci nepodařilo zajistit.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.