Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2014 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stavění májky a pálení čarodějnic se v Újezdu stává pěknou tradicí. V letošním roce se akce uskutečnila již po jedenácté.
V pátek 25. dubna místní dobrovolníci pokáceli smrk, zbavili ho kůry a na špičku stromu upevnili věnec.
30. dubna na náměstí v Újezdě přítomné děti s rodiči na věnec májky navázaly barevné mašle a fáborky. Kolem 16.00 hodiny májku přítomní silní chlapi pomocí lan a žebříků zvedli a usadili do připravené jámy. Do 24. května májka zůstala vztyčená na újezdském náměstí.
Poté se všichni přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu „U Skály“, kde byl v 18.00 hodin starostou Václavem Drahorádem a zástupcem starosty Danielem Haklem zapálen oheň a „pálení čarodějnic“ bylo zahájeno. Počasí nám přálo a akce se zúčastnili nejen újezdští, ale i obyvatelé okolních městských částí.
Městská část nechala v prostoru „U Skály“ umístit dřevěný altán se stolem a lavicemi. Věříme, že tento prostor bude sloužit k odpočinku nejen místním občanům, ale i cyklistům a turistům procházejícím naší městskou částí.
Děkujeme za pomoc všem, kteří se zapojili do příprav této úspěšné akce.
Fotografie si můžete prohlédnout zde