Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2016 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Újezdské náměstí v sobotu 30. dubna na východní straně opět rozdělil položený smrkový kmen. Oloupaný svítil čerstvým dřevem. U tenkého zakončení se zbylou „korunou“ a se zavěšeným věncem z chvojí se rojily děti. Vázaly na všechna možná místa barevné pentle. U těžkého konce, po němž zbyl v obecním lese jen nízký pařez, stáli muži v tmavých pracovních uniformách s nápisy HASIČI a smlouvali budoucí postup. Kolem spousta přihlížejících.
V 16 hodin, jak bylo slíbeno v programu, dal jeden z hasičů, jinak starosta Václav Drahorád pokyn a sehraná parta mužů se pustila do díla. Oba konce horolezeckých lan směřujících od kmene do jejich rukou se napjala, prvně modré, vzápětí i červené. Přihlížející byli předem požádáni o přiměřený fyzický odstup, ale šlo to ráz naráz a zcela bezpečně. Jen chvilku vypomohl podstavený žebřík, samozřejmě kovový, jak se sluší na folklórní zvyky v 21. století. Dál už stoupala ozdobná koruna májky plynule vzhůru, málem bylo možné přehlédnout lana v pevných pažích.
Pak už zbývalo zatlouci u paty stromu klíny, poměřit svislost a provést s klínky drobné úpravy. Všechno klaplo. Hbitý dobrovolný hasič vystoupal k zauzleným úvazkům a spustil je dolů. Dokonáno. Strůjci se šli občerstvit, což většina ostatních mezitím již činila. Slunce svítilo a všichni byli spokojeni. Uplynula však asi hodina a přítomné čarodějnice pojal nepokoj z věcí budoucích. U těch nejmladších to ovšem byl rozruch radostný: těšily se na opékání špekáčku na hranici a ostatní zábavu v údolí potoka pod lesní strání. Staří i mladí se po chvíli zvedli a zamířili na cestu ke mlýnu a za soutok potoků. Den byl velmi hezký, jak se na 1. máje sluší. Když procházející míjeli bíle kvetoucí stromy, maminky se ani nesnažily odpoutat pozornost dětí od líbajících se dvojic z protilehlých pohlaví. Naopak se některá trochu závistivě po očku ohlédla… Hrdá ozdobená májka prožila svůj měsíc slávy. V sobotu 28. května padla k zemi a, prodána ve veřejné dražbě, napomohla ještě dobrým věcem. Nikdo nemusel plakat, děti se naopak zase těšily na „svůj“ nastávající měsíc červen, završený prázdninami.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Jiří Bartoň, kronikář