Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2018– STAVĚNÍ MÁJKY A NEPÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stavění májky a pálení čarodějnic je v Újezdu již dlouholetou tradicí. I v letošním roce jsme si 30. dubna připomněli tento stále udržovaný lidový zvyk.
Příprava začala již ve čtvrtek 26. dubna, a to opracováním sedmnáctimetrového smrku, který městské části darovala Dendrologická zahrada. Strom byl zbaven kůry a větví a na jeho špičku byl umístěn věnec s barevnými pentlemi.
V pondělí 30. dubna se již od rána připravoval prostor „u skály“, kde se uklízelo, sekala se tráva, stavěla se malá hranice a zázemí mobilního občerstvení. V odpoledních hodinách na újezdském náměstí členové SDH společně s dobrovolníky pomocí lan a žebříku vztyčili májku a ukotvili ji v zemi. Společně se starostou si poté všichni zúčastnění za skvěle odvedenou práci připili. Ve večerních hodinách měla být v prostoru „u skály“ zapálena hranice s čarodějnicí. Bohužel vzhledem k počasí byla vydána pro území Prahy výstraha na nebezpečí požáru. Podle nařízení hl. m. Prahy to mimo jiné znamená zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně. I když jsme s nařízením nesouhlasili, nezbylo nám nic jiného než ho respektovat. Zákaz se totiž vztahoval i na ohlášená pálení, u kterých jsou přítomni členové sboru dobrovolných hasičů. Hranici jsme rozebrali a čarodějnici upálili 26. května na Májové veselici.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě stavění májky a nepálení čarodějnice, zejména členům Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, Haně Kovandové, Janě Draštíkové a Zuzaně Fialové.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.