Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MASOPUST 2019

V sobotu 23. února kolem 10.00 hodiny již tradičně starosta krátkým úvodem zahájil masopustní průvod plný nádherných masek, který vycházel z ulice Studánková směrem do Újezdu. Na bezpečný průběh celé akce, která čítala více než 200 účastníků, dohlíželi strážníci městské policie z Prahy 11. Průvod, který vedl vodník Aleš s kozím spřežením, prošel ulicemi v Kateřinkách a Újezdu. Děti se povozily na povozu taženým koňmi a mohly využít valník zapřažený za historickým traktorem. Průvod doputoval na újezdské náměstí kolem 15.00 hodiny. V průběhu trasy si někteří obyvatelé připravili pro účastníky občerstvení, za což velmi děkujeme. Tradiční odměnou za pohoštění byl tanec paní domu s medvědem.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.