Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vítání občánků

Poslední vítání občánků proběhlo v městské části Praha – Újezd v roce 1991, kdy byl starostou Jiří Votava. Po 14 letech byla tato tradice obnovena.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NOVĚ
Vážení rodiče nově narozených dětí, informace o pozvání na slavnostní přivítání spoluobčánků naleznete zde.