Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vynášení Morany

Vynášení Morany 2018

Při letošním vynášení Morany měla nadvládu ještě zima. Sešli jsme se v mrazivém odpoledni v neděli 18. března na újezdském náměstí a jaro připomínaly pouze nazdobené proutky vrby a ozdobené jarní klobouky některých účastníků. Přesto se děvčata chopila Morany a vydali jsme se k Botiči, kde jsme Moranu zapálili a vhodili do vody. Neodplavala sice daleko, ale doufáme, že jsme jaro přivolali.
Po návratu na újezdské náměstí si účastníci mohli opéct vuřty a dát si na zahřátí čaj nebo svařené víno. Porota vybrala tři nejkrásnější nazdobené klobouky, i když volba byla velice těžká.
Přesto, že bylo mrazivo, tak nálada byla báječná a všichni už se těšíme na jarní sluníčko.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Vynášení Morany 2017

Vynášení Morany, tento symbolický akt rozloučení se s dlouhou zimou a zároveň přivítání toužebného jara, se v naší městské části uskutečnil v neděli 20. března 2017.
Moranu vyrobil pan Vladimír Hříbek a byla předána dvěma dívkám, které ji donesly z újezdského náměstí k brodu přes Botič. Cca 70 účastníků průvodu neodradilo od účasti ani deštivé počasí. U Botiče byla Morana zapálena starostou Václavem Drahorádem a zastupitelem Zdeňkem Hromádkou a vhozena do potoka.
Součástí akce byla i soutěž o nejhezčí dětský klobouk vyzdobený jarním motivem. První tři umístění obdrželi sladkou odměnu.
Dále byl pro zúčastněné připraven oheň na opékání buřtů a teplý čaj.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vynášení Morany 2016

22. března se průvod s Moranou, doprovázený harmonikou, vydal k brodu.
Po zapálení a vhození Morany do Botiče se jí z naší městské části moc nechtělo, ale nakonec odplavala, a tak doufáme, že jsme skutečné jaro již přivolali. Za snahu si na újezdském náměstí děti opekly špekáčky a zahřály se čajem.
Letos jsme vynášení Morany obohatili soutěží o nejkrásnější jarní klobouk, majitelé třech nejhezčích byli odměněni dortem. Letošní akce se i přes nepříznivé počasí vydařila a budeme se těšit na krásné jarní měsíce.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Vynášení Morany 2015

V sobotu 22. března, před pátou postní nedělí zvanou smrtná, se vydali malí a velcí z újezdského náměstí k Botiči, aby se rozloučili se zimou. Cestou k Botiči z průvodu zaznívala recitace říkadel, jako např. „Hu, hu, hu, jaro je už tu“. Moranu, kterou v loňském roce vyrobily děti z mateřské školky Vodnická, jsme odnesli k potoku a následně zapálili a vhodili do Botiče. Za potokem již hořel oheň, na kterém si všichni zúčastnění opékali buřty.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Vynášení Morany 2014

6. dubna měli ve 14.00 hodin na újezdském náměstí sraz ti, kteří se rozhodli rozloučit se zimou a přivítat jaro.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vynášení Morany 2013

Již podruhé se v sobotu 16. března, před pátou postní nedělí zvanou smrtná, vydali malí a velcí z újezdského náměstí k Botiči, aby se rozloučili se zimou. Za potokem již hořel oheň, na kterém si všichni při opékání buřtů mohli užít prvního jarního sluníčka. Moranu, kterou letos pomohly vytvořit děti ze školky EDUCAnet, jsme tentokrát jen vyprovodili k potoku a vystavili v sále Vodnická, při Velikonočním jarmarku následující sobotu. Možná i proto si jaro dalo opravdu načas a zbytky tajícího sněhu nás provázely ještě po polovině března.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vynášení Morany 2012

Letošní rok je prvním, kdy jsme se loučili se zimou a vítali jaro pomocí rituálu vynášení Morany. „Nesem Smrtku ze vsi. Kde jsi jaro, kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama.“ S tímto říkadlem se vydal v sobotu 24. března, tedy před pátou postní nedělí zvanou smrtná, průvod z újezdského náměstí k Botiči. Vpředu nesly děti Smrtku-Moranu, kterou připravilo občanské sdružení Svět očima dětí. Pod stromy za potokem vystoupil s několika lidovými písněmi smíšený pěvecký sbor tvořený současnými a bývalými členy DPS Rolnička Praha. Nakonec byla Morana po právu utopena, aby jaru již nic nestálo v cestě.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.