Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Cyklistický závod Kateřinky – Újezd

Cyklistický závod 2018

V sobotu 20. října 2018 uspořádala městská část Praha-Újezd již 14. ročník dětských cyklistických závodů. Všichni závodníci se úspěšně vypořádali nejen s členitým terénem, ale i se záludnými otázkami na stanovištích. Nejmladšímu závodníkovi přitom ještě nebyly ani 2 roky. V cíli pak všichni radostně uvítali občerstvení a společné opékání přichystaných buřtů. Děti se vyřádily ve skákacím hradu. Každému závodníkovi pan starosta Václav Drahorád předal na stupních vítězů medaili, tašku s pozornostmi od městské části a diplom. Vzhledem k hojné účasti, rozzářeným dětským očím a nadšeným ohlasům městská část určitě příští rok uspořádá i další ročník této vydařené tradiční akce.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2017

Městské části Praha – Újezd a Praha – Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřinským pořádali v sobotu 14. října již 13. ročník dětských cyklistických závodů. Pro Křeslice to byly závody čtvrté. Díky hezkému počasí se zúčastnilo 60 dětských závodníků, na jejichž bezpečnost při jízdě dohlíželi strážníci městské policie z Prahy 11.
Závod byl odstartován v 10,00 hodin od dětského hřiště v Kateřinkách u Milíčovského lesa. Trasa vedla lesem kolem Milíčovského rybníku a pokračovala po ulici Josefa Bíbrdlíka směrem do Křeslic. Závodníci dále sjeli lesní cestou k Botiči a přes dřevěný můstek pokračovali Křeslicemi až k betonové cestě směrem k Dendrologické zahradě, u které se napojili na upravenou cyklostezku vedoucí k cíli závodu „u skály“.
V cíli starostové městských částí Václav Drahorád a Martin Trefný předali každému závodníkovi medaili, diplom za účast, sladkou odměnu a drobné dárky. Děti měly k dispozici malé občerstvení a mohly si na ohni opéct buřty. Komu ještě zbyly síly, mohl si zaskákat na nafukovacím hradu.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2016

V sobotu 22. října 2016 se uskutečnil již 10. ročník cyklistického závodu Kateřinky – Újezd, který pořádaly úřady městských částí Praha – Újezd a Praha – Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřinským. Závod se tradičně jel přes Milíčovský les a dále údolím Botiče k bývalému lomu, k tzv. Skále. Trasa byla dlouhá přibližně 5 km a absolvovalo ji celkem 52 dětských závodníků pod dohledem rodičů. V cíli děti dostaly medaile, diplomy, drobné upomínkové předměty a k dispozici bylo i malé občerstvení.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2015

V sobotu 10. 10. 2015 pořádala městská část společně s Královstvím kateřinským jedenáctý ročník cyklistických závodů. Podruhé se k nám přidala městská část Praha-Křeslice. Pět kilometrů dlouhou trasu z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 56 dětských závodníků. Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky. V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a drobná odměna. Po „vysilujícím“ výkonu se mohl každý občerstvit. Byly připravené buřty, které děti opékaly na ohni, čaj, sušenky a pro dospělé káva a pivo. Kromě toho si v cíli děti mohly zadovádět na nafukovací skákací atrakci. Akci moderoval DJ Goro.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Cyklistický závod 2014

Městské části Praha – Újezd a Praha – Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřinským pořádali v sobotu 4. října již 10. ročník dětských cyklistických závodů. Pro Křeslice to byly závody první.
Start závodu byl v 10,00 od dětského hřiště u Milíčovského lesa, kde účastníky přivítal klaun Ála. Trasa vedla lesem kolem Milíčovského rybníku a pokračovala po ulici Josefa Bíbrdlíka směrem do Křeslic. Tam závodníci před chatičkami odbočili vpravo a lesní cestou sjeli až k Botiči, kde přes dřevěný můstek pokračovali proti proudu po nově upravené cyklostezce směrem ke skále, kde byl cíl závodu.
V cíli starosta MČ Praha – Újezd Václav Drahorád a starosta MČ Praha – Křeslice Martin Trefný předali každému závodníkovi medaili, diplom za účast, sladkou odměnu a drobné dárky. Děti měly k dispozici malé občerstvení a na ohni si opékaly buřty. Díky hezkému počasí se zúčastnilo 63 dětských závodníků. V prostoru cíle byla pro děti připravena veliká nafukovací skluzavka. Klaun Ála v průběhu akce bavil nejen děti, ale i rodiče. Připravil soutěž v přetahování lanem mezi dětmi a rodiči, kterou děti vyhrály.
Na bezpečnost závodníků při jízdě po ulici J. Bíbrdlíka dohlíželi strážníci Městské policie z Prahy 11.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2013

V sobotu 12. října proběhl tradiční cyklistický závod pro děti. Již devátým rokem děti překonávaly trasu v délce 5 km z Kateřinek do Újezda a cestou odpovídaly na připravené otázky. V cíli na závodníky čekal malý dárek, diplom s medailí a malé občerstvení. Ti nejmenší si ještě mohli zaskákat na nafukovacím hradu. Děkujeme nejen všem pořadatelům, ale i zúčastněným 30 dětským závodníkům a doufáme, že s námi strávili příjemné dopoledne.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Cyklistický závod 2012

V sobotu 6. října proběhl již 8. ročník dětských cyklistických závodů. Na startu bylo připraveno 37 závodníků, kteří projeli 5 km dlouhou trasu vedoucí Milíčovským lesem až k brodu přes Botič v Újezdu. V průběhu závodu děti odpovídaly na otázky, které pro ně byly připravené na kontrolních stanovištích. V cíli každý závodník obdržel z rukou starosty medaili s diplomem a malý dárek. Po vyčerpávajícím výkonu se mohli děti i se svými rodiči občerstvit limonádou nebo čajem a posílit se klobásou a sušenkou. Komu ještě zbyly síly, mohl si zaskákat na trampolíně nebo na nafukovacím hradu.

Děkujeme všem pořadatelům a strážníkům městské policie, kteří na závodníky dohlíželi.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2011

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s Královstvím Kateřinským pořádala v sobotu 8. října již 7. ročník dětských cyklistických závodů. Start závodu byl tradičně u dětského hřiště u Milíčovského lesa, kde klaun Goro dětem nejdříve zkontroloval technický stav kol a poté závod v 10,05 hodin odstartoval. Menší dětské závodníky doprovázeli rodiče. Trasa vedla lesem, kolem Milíčovského rybníku a pokračovala po ulici Josefa Bíbrdlíka směrem do Újezdu. Tam závodníci odbočili na polní cestu a napojili se na ulici Ke Mlýnu, kde po mírném sjezdu projeli kolem Mlýnského rybníka. Po krátké jízdě děti musely zdolat přejezd přes můstek Botiče a cílovou rovinkou uháněly do cíle. Bezpečnost účastníků závodu zajišťovali strážníci městské policie z Prahy 11.

V cíli účastníky cyklistického závodu čekala sladká odměna a malé občerstvení. Starosta Václav Drahorád jednotlivě všem dětem poděkoval a předal zlatou medaili s diplomem. Přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 32 dětských závodníků. V prostoru cíle byla pro děti připravena trampolína a malý skákací hrad. Přibližně ve 12 hodin začalo poprchávat a tímto byla akce ukončena.

Pořadatelé Všem zúčastněným dětem a rodičům moc děkují a již dnes se těší na 8. ročník v roce 2012.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2010

Letošnímu ročníku opět přálo pěkné počasí. Přihlášeno bylo 36 závodníků. Účastníci závodu v doprovodu rodičů startovali od dětského hřiště v Kateřinkách. Prvního a následně všechny závodníky odstartoval klaun Ála. les, kde byla umístěna tři kontrolní stanoviště a zde byly dětem položeny otázky. Dále závodníci pokračovali ulicí J.Bíbrdlíka a v Újezdu odbočili na polní cestu, která je dovedla do ulice Ke Mlýnu. Cíl byl v prostoru zadního vstupu do Dendrologické zahrady. Délka celé trasy měřila cca 4,5 km. V prostoru cíle byly pro všechny děti připraveny medaile, diplomy a dárečky. Všichni grilované klobáse a zmrzlině. Pro děti byla připravena limonáda a pro dospělé pivo. Na louce klaun Ála bavil děti a na závěr došlo k přetahování lanem mezi dětmi a rodiči. Děti vyhrály. Nejmenší závodníci mohli využít skákací atrakci. Celou akci moderoval Jiří Votava ml. Rád bych poděkoval všem organizátorům z Království Kateřinského, zaměstnancům Úřadu městské části Praha – Újezd, a také strážníkům Městské policie, kteří dohlíželi na bezpečný průjezd ulicí J.Bíbrdlíka. Trasa vedla přes Milíčovský účastníci si mohli pochutnat na grilované klobáse a zmrzlině. Pro děti byla připravena limonáda a pro dospělé pivo. Na louce klaun Ála bavil děti a na závěr došlo k přetahování lanem mezi dětmi a rodiči. Děti vyhrály. Nejmenší závodníci mohli využít skákací atrakci. Celou akci moderoval Jiří Votava ml. Rád bych poděkoval všem organizátorům z Království Kateřinského, zaměstnancům Úřadu městské části Praha – Újezd, a také strážníkům Městské policie, kteří dohlíželi na bezpečný průjezd ulicí J.Bíbrdlíka.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2009

Letošní rok byl pátým v pořadí, kdy Úřad městské části Praha – Újezd pořádal společně s Královstvím Kateřinským cyklistický závod pro děti. Čtyři kilometry dlouhou trasu vedoucí z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 48 dětských závodníků (ti menší samozřejmě s doprovodem rodičů). Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky organizátorů.

V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a sladkosti. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Novinkou tohoto ročníku byla možnost projet se s instruktorem na čtyřkolce. Podmínkou bylo splnění několika soutěžních úkolů (např. střelba z kuše nebo poznávání dopravních značek), které pro děti připravila firma Icar auto. Doufáme, že se dětem i rodičům toto sportovní dopoledne líbilo a těšíme se s Vámi na další setkání příští rok. Touto cestou také děkujeme všem organizátorům a sponzorům závodu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2008

V sobotu 11. října 2008 pořádal Úřad městské části Praha – Újezd společně s Královstvím Kateřinským již 4. ročník cyklistického závodu z Kateřinek do Újezdu.

Závod byl určen dětem, přičemž ty mladší jeli v doprovodu rodičů. Děti absolvovaly 5 km dlouhou trasu, jely podle plánku a cestou u průjezdních kontrol odpovídaly na otázky organizátorů.

Do cíle dojelo 43 dětských závodníků. Každý z nich dostal medaili s diplomem a mohl si vybrat drobnou hračku nebo upomínkový předmět. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Na startu i v cíli děti bavil klaun, který pro ně měl připravené různé soutěže a hry. Kromě toho si v cíli děti mohly zaskákat na nafukovací atrakci. Dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům a účastníkům závodu a těšíme se na další setkání s Vámi příští rok!

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2007

Letos již potřetí pořádala městská část společně s Královstvím Kateřinským cyklistický závod. Pět kilometrů dlouhou trasu z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 29 dětských závodníků (ti menší samozřejmě s doprovodem rodičů). Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky.

V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a drobná hračka. Po „vysilujícím“ výkonu se mohl každý občerstvit. Byly připravené klobásy, limonáda, čaj a pro dospělé káva a pivo.

Na startu i v cíli děti bavil klaun, který pro ně měl připravené různé soutěže a hry. Kromě toho si v cíli děti mohly zadovádět na nafukovacích skákacích atrakcích.

Letošní novinkou bylo závěrečné slosování čísel všech účastníků závodu v tombole. Ceny darovala firma Clonet Computers sdružení.

Děkujeme zároveň dalším sponzorům, díky kterým jsem mohli tento závod uspořádat. Tj. České Nemovitosti, a.s., Betosan, s.r.o., Nemovitosti Polanský, s.r.o., Denis Radev – výroba uzenin, Eurospektrum Group, a.s., ing. Daniel Hakl-architektonický atelier, Petr Děkanovský, ČS reality, a.s., JMH Development, a.s., Karpet, s.r.o., Lord Bohemia-N.Korotkov a BcB, s.r.o., ing. Ivan Fiala a ing. Josef Filip.

Dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům a účastníkům závodu a těšíme se na další setkání s Vámi příští rok!

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2006

V sobotu 14. října 2006 se uskutečnil již 2. ročník cyklistického závodu Kateřinky – Újezd, který pořádal úřad Městské části Praha – Újezd ve spolupráci s Královstvím Kateřinským. Trasou dlouhou cca 5 km projelo celkem 47 dětských závodníků společně se svými rodiči. V cíli na ně čekala kromě medaile a diplomu i drobná hračka a malé občerstvení. Na startu i v cíli se mohly děti setkat s klaunem, který měl připravené různé soutěže a hry.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2005

Úřad Městské části Praha – Újezd pořádal v sobotu 8. října 2005 ve spolupráci s Královstvím kateřinským první ročník cyklistického závodu, jehož 5 km dlouhá trasa vedla z Kateřinek přes Milíčovský les do Újezdu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.