Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Cyklistický závod Kateřinky – Újezd

Cyklistický závod 2016

V sobotu 22. října 2016 se uskutečnil již 10. ročník cyklistického závodu Kateřinky – Újezd, který pořádaly úřady městských částí Praha – Újezd a Praha – Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřinským. Závod se tradičně jel přes Milíčovský les a dále údolím Botiče k bývalému lomu, k tzv. Skále. Trasa byla dlouhá přibližně 5 km a absolvovalo ji celkem 52 dětských závodníků pod dohledem rodičů. V cíli děti dostaly medaile, diplomy, drobné upomínkové předměty a k dispozici bylo i malé občerstvení.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2015

V sobotu 10. 10. 2015 pořádala městská část společně s Královstvím kateřinským jedenáctý ročník cyklistických závodů. Podruhé se k nám přidala městská část Praha-Křeslice. Pět kilometrů dlouhou trasu z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 56 dětských závodníků. Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky. V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a drobná odměna. Po „vysilujícím“ výkonu se mohl každý občerstvit. Byly připravené buřty, které děti opékaly na ohni, čaj, sušenky a pro dospělé káva a pivo. Kromě toho si v cíli děti mohly zadovádět na nafukovací skákací atrakci. Akci moderoval DJ Goro.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Cyklistický závod 2014

Městské části Praha – Újezd a Praha – Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřinským pořádali v sobotu 4. října již 10. ročník dětských cyklistických závodů. Pro Křeslice to byly závody první.
Start závodu byl v 10,00 od dětského hřiště u Milíčovského lesa, kde účastníky přivítal klaun Ála. Trasa vedla lesem kolem Milíčovského rybníku a pokračovala po ulici Josefa Bíbrdlíka směrem do Křeslic. Tam závodníci před chatičkami odbočili vpravo a lesní cestou sjeli až k Botiči, kde přes dřevěný můstek pokračovali proti proudu po nově upravené cyklostezce směrem ke skále, kde byl cíl závodu.
V cíli starosta MČ Praha – Újezd Václav Drahorád a starosta MČ Praha – Křeslice Martin Trefný předali každému závodníkovi medaili, diplom za účast, sladkou odměnu a drobné dárky. Děti měly k dispozici malé občerstvení a na ohni si opékaly buřty. Díky hezkému počasí se zúčastnilo 63 dětských závodníků. V prostoru cíle byla pro děti připravena veliká nafukovací skluzavka. Klaun Ála v průběhu akce bavil nejen děti, ale i rodiče. Připravil soutěž v přetahování lanem mezi dětmi a rodiči, kterou děti vyhrály.
Na bezpečnost závodníků při jízdě po ulici J. Bíbrdlíka dohlíželi strážníci Městské policie z Prahy 11.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2013

V sobotu 12. října proběhl tradiční cyklistický závod pro děti. Již devátým rokem děti překonávaly trasu v délce 5 km z Kateřinek do Újezda a cestou odpovídaly na připravené otázky. V cíli na závodníky čekal malý dárek, diplom s medailí a malé občerstvení. Ti nejmenší si ještě mohli zaskákat na nafukovacím hradu. Děkujeme nejen všem pořadatelům, ale i zúčastněným 30 dětským závodníkům a doufáme, že s námi strávili příjemné dopoledne.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Cyklistický závod 2012

V sobotu 6. října proběhl již 8. ročník dětských cyklistických závodů. Na startu bylo připraveno 37 závodníků, kteří projeli 5 km dlouhou trasu vedoucí Milíčovským lesem až k brodu přes Botič v Újezdu. V průběhu závodu děti odpovídaly na otázky, které pro ně byly připravené na kontrolních stanovištích. V cíli každý závodník obdržel z rukou starosty medaili s diplomem a malý dárek. Po vyčerpávajícím výkonu se mohli děti i se svými rodiči občerstvit limonádou nebo čajem a posílit se klobásou a sušenkou. Komu ještě zbyly síly, mohl si zaskákat na trampolíně nebo na nafukovacím hradu.

Děkujeme všem pořadatelům a strážníkům městské policie, kteří na závodníky dohlíželi.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2011

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s Královstvím Kateřinským pořádala v sobotu 8. října již 7. ročník dětských cyklistických závodů. Start závodu byl tradičně u dětského hřiště u Milíčovského lesa, kde klaun Goro dětem nejdříve zkontroloval technický stav kol a poté závod v 10,05 hodin odstartoval. Menší dětské závodníky doprovázeli rodiče. Trasa vedla lesem, kolem Milíčovského rybníku a pokračovala po ulici Josefa Bíbrdlíka směrem do Újezdu. Tam závodníci odbočili na polní cestu a napojili se na ulici Ke Mlýnu, kde po mírném sjezdu projeli kolem Mlýnského rybníka. Po krátké jízdě děti musely zdolat přejezd přes můstek Botiče a cílovou rovinkou uháněly do cíle. Bezpečnost účastníků závodu zajišťovali strážníci městské policie z Prahy 11.

V cíli účastníky cyklistického závodu čekala sladká odměna a malé občerstvení. Starosta Václav Drahorád jednotlivě všem dětem poděkoval a předal zlatou medaili s diplomem. Přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 32 dětských závodníků. V prostoru cíle byla pro děti připravena trampolína a malý skákací hrad. Přibližně ve 12 hodin začalo poprchávat a tímto byla akce ukončena.

Pořadatelé Všem zúčastněným dětem a rodičům moc děkují a již dnes se těší na 8. ročník v roce 2012.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2010

Letošnímu ročníku opět přálo pěkné počasí. Přihlášeno bylo 36 závodníků. Účastníci závodu v doprovodu rodičů startovali od dětského hřiště v Kateřinkách. Prvního a následně všechny závodníky odstartoval klaun Ála. les, kde byla umístěna tři kontrolní stanoviště a zde byly dětem položeny otázky. Dále závodníci pokračovali ulicí J.Bíbrdlíka a v Újezdu odbočili na polní cestu, která je dovedla do ulice Ke Mlýnu. Cíl byl v prostoru zadního vstupu do Dendrologické zahrady. Délka celé trasy měřila cca 4,5 km. V prostoru cíle byly pro všechny děti připraveny medaile, diplomy a dárečky. Všichni grilované klobáse a zmrzlině. Pro děti byla připravena limonáda a pro dospělé pivo. Na louce klaun Ála bavil děti a na závěr došlo k přetahování lanem mezi dětmi a rodiči. Děti vyhrály. Nejmenší závodníci mohli využít skákací atrakci. Celou akci moderoval Jiří Votava ml. Rád bych poděkoval všem organizátorům z Království Kateřinského, zaměstnancům Úřadu městské části Praha – Újezd, a také strážníkům Městské policie, kteří dohlíželi na bezpečný průjezd ulicí J.Bíbrdlíka. Trasa vedla přes Milíčovský účastníci si mohli pochutnat na grilované klobáse a zmrzlině. Pro děti byla připravena limonáda a pro dospělé pivo. Na louce klaun Ála bavil děti a na závěr došlo k přetahování lanem mezi dětmi a rodiči. Děti vyhrály. Nejmenší závodníci mohli využít skákací atrakci. Celou akci moderoval Jiří Votava ml. Rád bych poděkoval všem organizátorům z Království Kateřinského, zaměstnancům Úřadu městské části Praha – Újezd, a také strážníkům Městské policie, kteří dohlíželi na bezpečný průjezd ulicí J.Bíbrdlíka.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2009

Letošní rok byl pátým v pořadí, kdy Úřad městské části Praha – Újezd pořádal společně s Královstvím Kateřinským cyklistický závod pro děti. Čtyři kilometry dlouhou trasu vedoucí z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 48 dětských závodníků (ti menší samozřejmě s doprovodem rodičů). Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky organizátorů.

V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a sladkosti. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Novinkou tohoto ročníku byla možnost projet se s instruktorem na čtyřkolce. Podmínkou bylo splnění několika soutěžních úkolů (např. střelba z kuše nebo poznávání dopravních značek), které pro děti připravila firma Icar auto. Doufáme, že se dětem i rodičům toto sportovní dopoledne líbilo a těšíme se s Vámi na další setkání příští rok. Touto cestou také děkujeme všem organizátorům a sponzorům závodu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2008

V sobotu 11. října 2008 pořádal Úřad městské části Praha – Újezd společně s Královstvím Kateřinským již 4. ročník cyklistického závodu z Kateřinek do Újezdu.

Závod byl určen dětem, přičemž ty mladší jeli v doprovodu rodičů. Děti absolvovaly 5 km dlouhou trasu, jely podle plánku a cestou u průjezdních kontrol odpovídaly na otázky organizátorů.

Do cíle dojelo 43 dětských závodníků. Každý z nich dostal medaili s diplomem a mohl si vybrat drobnou hračku nebo upomínkový předmět. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Na startu i v cíli děti bavil klaun, který pro ně měl připravené různé soutěže a hry. Kromě toho si v cíli děti mohly zaskákat na nafukovací atrakci. Dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům a účastníkům závodu a těšíme se na další setkání s Vámi příští rok!

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2007

Letos již potřetí pořádala městská část společně s Královstvím Kateřinským cyklistický závod. Pět kilometrů dlouhou trasu z Kateřinek do Újezdu projelo celkem 29 dětských závodníků (ti menší samozřejmě s doprovodem rodičů). Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průběhu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky.

V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast a drobná hračka. Po „vysilujícím“ výkonu se mohl každý občerstvit. Byly připravené klobásy, limonáda, čaj a pro dospělé káva a pivo.

Na startu i v cíli děti bavil klaun, který pro ně měl připravené různé soutěže a hry. Kromě toho si v cíli děti mohly zadovádět na nafukovacích skákacích atrakcích.

Letošní novinkou bylo závěrečné slosování čísel všech účastníků závodu v tombole. Ceny darovala firma Clonet Computers sdružení.

Děkujeme zároveň dalším sponzorům, díky kterým jsem mohli tento závod uspořádat. Tj. České Nemovitosti, a.s., Betosan, s.r.o., Nemovitosti Polanský, s.r.o., Denis Radev – výroba uzenin, Eurospektrum Group, a.s., ing. Daniel Hakl-architektonický atelier, Petr Děkanovský, ČS reality, a.s., JMH Development, a.s., Karpet, s.r.o., Lord Bohemia-N.Korotkov a BcB, s.r.o., ing. Ivan Fiala a ing. Josef Filip.

Dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům a účastníkům závodu a těšíme se na další setkání s Vámi příští rok!

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2006

V sobotu 14. října 2006 se uskutečnil již 2. ročník cyklistického závodu Kateřinky – Újezd, který pořádal úřad Městské části Praha – Újezd ve spolupráci s Královstvím Kateřinským. Trasou dlouhou cca 5 km projelo celkem 47 dětských závodníků společně se svými rodiči. V cíli na ně čekala kromě medaile a diplomu i drobná hračka a malé občerstvení. Na startu i v cíli se mohly děti setkat s klaunem, který měl připravené různé soutěže a hry.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Cyklistický závod 2005

Úřad Městské části Praha – Újezd pořádal v sobotu 8. října 2005 ve spolupráci s Královstvím kateřinským první ročník cyklistického závodu, jehož 5 km dlouhá trasa vedla z Kateřinek přes Milíčovský les do Újezdu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.