Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Kateřinský Halloween

2014

KATEŘINSKÝ HALLOWEEN aneb Princové z Kateřinek nejsou na draka… (převzato ze ZŠ Ke Kateřinkám)

Ve středu 22. října 2014 uspořádal Klub přátel školy společně s pedagogy a dalšími pomocníky 3. ročník kateřinských halloweenských slavností, které se letos nesly v duchu známé pohádky Princové jsou na draka. Přestože vycházely z osvědčené tradice, byly úplně jiné… zmrzlé, deštivé, zamračené. Od ranních hodin hustě pršelo, a tak přípravy Halloweenu byly značně improvizované. Pečení buřtů vystřídalo grilování, stezka odvahy vedla školou, celá akce se odehrála v atriu, které se podařilo alespoň částečně zastřešit.
I navzdory nepříznivému počasí se akce zúčastnilo téměř 500 návštěvníků. Vydlabalo se a ozdobilo 90 halloweenských dýní. Autoři těch nejlepších, stejně jako nejhezčí dětské masky, dostali drobné věcné odměny. Snědlo se několik kilo grilovaných buřtů a klobás, vypilo mnoho litrů teplých nápojů. Občerstvení zajistila Městská část Praha Újezd, která se již tradičně na této akci podílí. Co říci závěrem? Vyzkoušeli jsme si, že i v dešti se dá užít spousta legrace.

Za Výbor KPŠ Jana Svobodová

2013

KATEŘINSKÝ HALLOWEEN aneb Po stopách ducha Caspera (převzato z ZŠ Ke Kateřinkám)

Ve středu 23. října 2013 uspořádaly Klub přátel školy při Základní škole Ke Kateřinkám 1400 a Městská část Praha – Újezd druhý ročník halloweenské oslavy, tentokrát v duchu filmu Casper. A tak se toto středeční odpoledne na louce ve Vodnické ulici sešlo velké množství duchů a dalších strašidelných bytostí. Oslava začala tradičním dlabáním dýní, kterých byla v letošním roce rovná stovka. Za krátkou chvíli vznikla neuvěřitelná výtvarná díla, která postoupila dále do soutěže a porota z nich vybrala a odměnila deset nejzdařilejších.
Po dlabání dýní se rodinné týmy i skupinky kamarádů a známých vydaly na lesní stezku odvahy. Musely stezkou nejen projít, ale vyřešit i devět úkolů spojených s příběhem ducha Caspera. Pokud znaly správné odpovědi, podařilo se jim vyluštit tajenku. V cíli pak byla pro soutěžící děti připravena malá sladká odměna a buřt, kterého si mohly za pomoci rodičů opéct na připraveném ohništi. Ani dospělci nepřišli zkrátka, pro ně byly určeny oblíbené nápoje – káva, pivo i svařené víno, děti si mohly pochutnat na točené malinovce. Na závěr nechyběla ani soutěž masek a malá diskotéka.
A co říci závěrem?
O tom, že se akce povedla, svědčí neočekávané množství účastníků. Soutěžilo více než 350 rodinných týmů, celkový počet návštěvníků se pohybuje okolo 1000 lidí. Opeklo se 40 kg buřtů, vydlabalo 100 dýní, vypil se sud malinovky… Děkujeme tedy všem, kdo přiložili ruku k dílu a jakýmkoli způsobem pomohli při přípravě i organizaci Halloweenu. Velký dík patří i Městské části Praha – Újezd za obrovskou pomoc, vstřícnost i finanční podporu. Děkujeme všem „v zákulisí", bez jejichž pomoci by podobné akce nebylo možné upořádat.

Za Hlavní výbor KPŠ Jana Svobodová

2012

KATEŘINSKÝ HALLOWEEN aneb ať žijí duchové (převzato ze ZŠ Ke Kateřinkám)

Na páteční podvečer dne 19. října připravil Klub přátel školy při ZŠ Ke Kateřinkám ve spolupráci se školou a MČ Praha-Újezd pro děti a jejich rodiče halloweenskou oslavu spojenou s lampionovým průvodem, stezkou odvahy a dlabáním tradičních dýní.
Na louce vedle dětského hřiště ve Vodnické ulici bylo od odpoledních hodin živo. Parta nadšenců pod vedením hlavního organizátora celé akce, předsedy KPŠ pana Ivana Křížka, chystala vše potřebné. A tak zde během chvilky vyrostlo několik plátěných přístřešků, stánek s občerstvením i dvě velká ohniště. Před sedmnáctou hodinou se začaly scházet první rodinné týmy. Zájemci měli možnost vydlabat si dýni, tu pak přihlásili do soutěže a v závěru akce si ji mohli odnést domů. Každý, kdo se dlabání dýní zúčastnil, byl za svoji práci odměněn.
Když se setmělo, vyrazily početné skupinky dětí a rodičů do lesa na stezku odvahy. Zde byly umístěny otázky týkající se děje známého českého filmu Ať žijí duchové. Pokud děti znaly správnou odpověď, vyluštily tajenku a v cíli si mohly vybrat symbolickou odměnu. Každý úspěšný řešitel dostal také buřta, kterého si za pomoci rodičů opekl na jednom ze dvou velkých ohnišť. Během celé akce byl k dispozici čaj, malinovka a další drobné občerstvení pro děti i rodiče.
Na závěr lze konstatovat, že se Kateřinský Halloween opravdu vydařil. Jistě i díky pěknému počasí se přišlo pobavit a zasoutěžit si téměř 300 rodinných týmů. Velké poděkování patří všem, kdo akci zorganizovali a jakýmkoli způsobem pomohli. Dík patří též městské části Praha – Újezd za finanční, materiální i organizační podporu, bez níž by se akce v takovémto rozsahu neuskutečnila. Věříme, že se Halloween líbil i všem dětem a rodičům, kteří spolu s námi strávili tento večer třeba trochu jinak, než bývá zvykem, a že se stane tradiční kateřinskou akcí.

Jana Svobodová, zástupkyně ŘŠ
Fotografie si můžete prohlédnout zde.