Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka 2018

Všechny dětí vědí, že 5. prosince chodí čerti s anděly a Mikuláši. Nejinak tomu bylo v Újezdě, kde se na náměstí konal čertovský rej s Mikulášskou nadílkou, který přilákal spoustu dětí s rodiči. Před příchodem pekelníků se děti bavily při loutkové pohádce, po které následovala „módní přehlídka“ masek.
Poté proběhl velmi očekávaný příchod čertů v čele s Luciferem. Po celém náměstí hořely ohně, aby se zde pekelníci cítili jako doma. Čerti měli zapsané všechny hříchy dětí ve své knize. Některé se ze spárů pekla museli vykoupit básničkou nebo písničkou, a ještě slíbit, že budou hodné. Nakonec ale všechny děti dostaly balíček se sladkostmi.
Velký dík patří členům sboru dobrovolných hasičů, kteří se o hladký průběh nadílky velmi zasloužili.
Tak zase za rok na shledanou s Mikulášem a jeho neposednou partou.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Mikulášská besídka 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 přišel do nově zrekonstruované restaurace New Village v Újezdu Mikuláš.
Městská část, stejně jako každý rok, pořádala pro děti mikulášskou besídku. Nejdříve děti zhlédly pohádku o princezně a čertovi, a pak už netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše. Objevil se ale pekelník, který trochu děti pozlobil. Ale vše se v dobré obrátilo s příchodem Mikuláše a anděla. Děti společně zazpívaly a každé dostalo bohatou nadílku. I přes několik slz se besídka vydařila.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Mikulášská besídka 2016

Mikulášskou besídku uspořádala městská část ve společenském sále domu služeb, v ulici Vodnická, ve čtvrtek 8. prosince.
O besídku je každoročně veliký zájem, proto byla uspořádána ve dvou časech, a to od 15.00 hodin a od 17.30 hodin. „Kašpárek“ Aleš Bílek odehrál loutkovou pohádku O králi a čertovi, která se dětem moc líbila.
Před příchodem Mikuláše, čerta a anděla si děti ještě děti mohly zasoutěžit.
Za básničku pak Mikuláš dětem předal sáček plný dobrot.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Mikulášská besídka 2015

Přišel k nám Mikuláš
Dne 3.12.2015 navštívil naši městskou část Mikuláš s krásným andělem a pekelníkem.
Děti se před nadílkou bavily u pohádek, písniček a soutěží.
Čert, který přišel v pekelném kouři, některé vystrašil, ale vše se v dobré obrátilo příchodem Mikuláše a anděla. Každý dostal za básničku nadílku a na závěr už i čert byl kamarád.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Mikulášská besídka 2014

Již osmým rokem pořádá městská část mikulášskou besídku. Ta letošní se uskutečnila 4. prosince ve společenském sálu domu služeb. Vzhledem k malému prostoru sálu se program besídky opakoval dvakrát. Kašpárek Aleš si pro děti připravil loutkovou pohádku a zbyl čas i na hry a soutěže. Nakonec přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Každý pak dostal od Mikuláše za básničku nebo písničku sladkou odměnu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Mikulášská besídka 2013

Ve středu 4. prosince 2013 uspořádala městská část ve společenském sálu domu služeb pro děti Mikulášskou besídku. Z důvodu omezené kapacity sálu se program opakoval. První besídka byla zahájena v 15.00 hod a druhá v 17.30 hod. Celkem ji navštívilo 70 dětí s doprovodem. Kašpárek Aleš dětem zahrál za pomocí rekvizit veselou pohádku o Červené Karkulce, která pobavila nejen děti, ale i dospělé. Na zlobivé děti se přišel podívat čert. Ten zanedlouho zjistil, že všechny děti jsou vlastně hodné a rozhodl, že si všechny zaslouží od Mikuláše a Anděla nadílku. Ale čertova podmínka byla, aby děti zazpívaly vánoční koledu nebo písničku.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2012

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci se Spolkem Fištrón uspořádala mikulášskou besídku, která se uskutečnila 5. prosince 2012 ve společenském sále Vodnická v domě služeb. Z kapacitních důvodů se program besídky opakoval dvakrát za sebou.
Kašpárek Aleš svou pohádkou o Zvířátkách a loupežnících pobavil nejen děti, ale i přítomné rodiče a prarodiče. Pro děti byla připravena soutěž a také si mohly zatancovat. Čerti přišli mezi děti a zpovídaly je, jestli byly v uplynulém roce hodné. Mikuláš s Andělem pak všem dětem za zazpívanou písničku rozdávali nadílku.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2011

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci se Spolkem Fištrón uspořádala mikulášskou besídku, která se uskutečnila 8.prosince 2011 ve společenském sále Vodnická v domě služeb. Z kapacitních důvodů se program besídky opakoval dvakrát za sebou.

Kouzelník předvedl své umění, které pobavilo nejen děti, ale i přítomné rodiče a prarodiče. Pro děti byly připraveny soutěže a také si mohly zatancovat. Čert si přišel zkontrolovat, jestli byly děti v uplynulém roce hodné a Mikuláš s Andělem pak všem dětem rozdal nadílku.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2010

Letošní rok pořádala městská část již počtvrté v pořadí dětský mikulášský karneval. Ve středu 1. prosince v sále restaurace U Srbů mohly příchozí děti soutěžit nebo tancovat, šašek pro ně zahrál loutkové divadélko a nakonec přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Každý, kdo čertovi slíbil, že bude hodný a přednesl básničku nebo zazpíval písničku, dostal od Mikuláše malý dáreček.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2009

Městská část uspořádala i v letošním roce mikulášský karneval s představením kouzelníka. Dále byly připraveny soutěže a nechyběl Mikuláš, anděl a čert. Děti v nadílce dostaly malé sladké dárečky. Na závěr si téměř všichni přítomní zatancovali.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2008

Letošní rok byl již druhým, kdy úřad městské části pořádal pro děti mikulášský karneval. Ve středu 3. prosince přišlo do sálu restaurace U Srbů více jak 30 dětí v krásných maškarních maskách. Kromě mnoha princezen jsme viděli například kouzelníka, rytíře, tygříka, myšky, víly, berušku, čertíka, indiány, kostlivce, piráta, supermana, čarodějnici nebo červenou karkulku.

Členové spolku Fištrón, kteří letos děti karnevalem provázeli, měli kromě hudebního doprovodu připravené různé soutěže a kouzelnické vystoupení. V závěru večera přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Každý, kdo slíbil, že bude hodný a přednesl básničku, dostal malou sladkou nadílku.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.

Mikulášský karneval 2007

V letošním roce úřad městské části pořádal poprvé mikulášský karneval. V pondělí 3. prosince v sále restaurace U Srbů příchozí děti nejprve bavil klaun Ála a k tanci zpívala slečna Martina Černá. Děti měly krásné karnevalové masky, a tak kromě celé řady princezen se mohl klaun pozdravit i třeba s myškou, vílou, kouzelníky, indiány, čertíky, beruškou, zajíčkem, čmelákem, dalmatinem, čarodějnicemi, medvídkem, bílou paní, spidermanem nebo s kolegy klauny.

V závěru večera přišel i Mikuláš s čerticí. I když se některé děti čertice hodně bály, nakonec si všechny pěkně zatancovaly, dostaly malou sladkou nadílku a přednesly básničky. Doufáme, že už nyní se všichni těší na příští rok.

Fotografie z mikulášského karnevalu si můžete prohlédnout zde.