Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vánoční strom

Setkání u vánočních stromů – 2018

První adventní víkend, 1. a 2. prosince 2018, pořádala městská část v Újezdu a v Kateřinkách již tradiční rozsvěcení vánočních stromků. Součástí akce byla i oblíbená soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci. Výtěžek z prodeje výrobků ve výši 9 615 Kč bude použit na nákup hudebního nástroje pro Mateřskou školu Formanská. Letošní novinkou a zpestřením této předvánoční akce byla soutěž o nejchutnější vánočku.
Na újezdském náměstí dokresloval atmosféru vánoc poprašek sněhu. Začátek patřil našim nejmenším, děti ze základní a mateřské školy Formanská zazpívaly několik koled. Program i dále pokračoval zpěvem vánočních písní a koled od Maky a pěveckého sboru Radhost. Stromeček se rozzářil při skladbě z vánoční mše od J. J. Ryby.
Druhý den nás trochu pozlobilo počasí. Stromeček jsme na Kateřinském náměstí rozsvěcovali za hustého deště, ale i přesto zde také zavládla vánoční atmosféra. I tady se soutěžilo, sešlo se sedm vánoček a určit tu nejchutnější bylo velmi těžkým úkolem. Se zpěvem koled vystoupily děti z mateřské školy Vodnická, sbor Radhost a mimo ohlášený program spontánně zazpívaly i přítomné děti.
Letošní rozsvěcení stromků se opravdu vydařilo. Výhercům soutěží jsme rozdali ceny a lidé se při dobrém svařáku, cukroví a ochutnávky vánoček dobře bavili. Děkujeme všem, kteří si zakoupili vánoční dekorace i těm, kteří upekli chutné a krásné vánočky.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2017

O prvním adventním víkendu jsme rozsvítili vánoční stromy jak v Újezdu, tak v Kateřinkách. Rozsvícení obou vánočních stromů mělo krásnou a voňavou atmosféru vánoc.
V sobotu 2. prosince 2017 jsme se sešli v Újezdu na náměstí. Ještě před samotným rozsvícením stromku zazpívaly děti z Mateřské školky Formanská, kterým vydatně pomáhali jejich rodiče a soubor Radhost. Stejně jako v loňském roce se soutěžilo o nejhezčí vánoční dekoraci. Prodejem těchto výrobků bylo získáno 6 890 Kč na nákup knihovny do MŠ Formanská. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme. Po rozsvícení stromu se lidé dobře bavili u dobrého svařeného vína a vánočního cukroví.
V neděli 3. prosince jsme rozsvítili vánoční strom v Kateřinkách. Tentokrát jsme vybrali krásně vzrostlý smrk v ulici Proutěná. Zazpívaly zde děti z Mateřské školy Vodnická a pěvecký sbor Základní školy Ke Kateřinkám. Zpěv koled vytvořil krásnou atmosféru vánoc. Občerstvení zajistili naši dobrovolní hasiči, a tak mohli přítomní ochutnat voňavé svařené víno a vánoční cukroví. Malí hasiči připravili párky v rohlíku.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2016

V letošním roce se o prvním adventním víkendu poprvé rozsvítily v naší městské části dva stromky