Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vánoční strom

Setkání u vánočního stromu – 2017

O prvním adventním víkendu jsme rozsvítili vánoční stromy jak v Újezdu, tak v Kateřinkách. Rozsvícení obou vánočních stromů mělo krásnou a voňavou atmosféru vánoc.
V sobotu 2. prosince 2017 jsme se sešli v Újezdu na náměstí. Ještě před samotným rozsvícením stromku zazpívaly děti z Mateřské školky Formanská, kterým vydatně pomáhali jejich rodiče a soubor Radhost. Stejně jako v loňském roce se soutěžilo o nejhezčí vánoční dekoraci. Prodejem těchto výrobků bylo získáno 6 890 Kč na nákup knihovny do MŠ Formanská. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme. Po rozsvícení stromu se lidé dobře bavili u dobrého svařeného vína a vánočního cukroví.
V neděli 3. prosince jsme rozsvítili vánoční strom v Kateřinkách. Tentokrát jsme vybrali krásně vzrostlý smrk v ulici Proutěná. Zazpívaly zde děti z Mateřské školy Vodnická a pěvecký sbor Základní školy Ke Kateřinkám. Zpěv koled vytvořil krásnou atmosféru vánoc. Občerstvení zajistili naši dobrovolní hasiči, a tak mohli přítomní ochutnat voňavé svařené víno a vánoční cukroví. Malí hasiči připravili párky v rohlíku.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2016

V letošním roce se o prvním adventním víkendu poprvé rozsvítily v naší městské části dva stromky. První již tradičně v Kateřinkách na Kateřinském náměstí a druhý, úplně poprvé, v Újezdu na náměstí.
Soutěžilo se o nejhezčí vánoční dekorace, které si mohli přítomní po vyhlášení výsledků zakoupit. Výtěžek v celkové částce 3 540 Kč byl předán Mateřské škole Formanská na koupi elektronických kláves. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Děti z mateřských škol Vodnická a Formanská zazpívaly koledy, se kterými jim pomáhal pěvecký sbor Radhost. Obě vystoupení byla velice krásná a přispěla k předvánoční atmosféře stejně tak, jako připravené vánoční cukroví, svařené víno a čaj.
Doufám, že v této tradici budeme pokračovat i v příštích letech.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2015

V sobotu 12. prosince 2015 se v Kateřinkách rozzářil vánoční stromeček, který ozdobily děti z naší městské části. Žáčci z mateřské školky Vodnická společně s paní učitelkou připravily krátký program koled a tanečků. Vánoční atmosféru doplnilo svařené víno a vánoční cukroví.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Setkání u vánočního stromu – 2014

V sobotu 13. prosince jsme se již poosmé sešli na Kateřinském náměstí, abychom rozsvítili vánoční strom. Flétnový kvartet, v čele s ředitelkou mateřské školy paní Petrou Martinovskou, zahrál několik krásných vánočních koled. Pod vedením učitelky paní Jany Svobodové a paní Kateřiny Nejedlé děti z MŠ Vodnická recitovaly, zpívaly a tančily.
Byla také připravena dětská dílnička, kterou organizovala paní Radmila Dvořáková a Iva Šturmová. Děti si mohly napsat přáníčko, slepit papírový vánoční řetěz a ozdobit jimi stromek.
Všichni přítomní mohli ochutnat vánoční cukroví, svařené víno, kávu a čaj. Na závěr akce byl starostou Václavem Drahorádem vánoční strom rozsvícen a bude svítit až do Tří králů.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2013

V sobotu 14. prosince jsme se již posedmé v závěru Adventu sešli na Kateřinském náměstí k rozsvícení vánočního stromu a vystoupení dětského sboru Základní školy Ke Kateřinkám, pod vedením paní učitelek J. Ronkové a V. Smetanové. Předvánoční atmosféru dotvářel kromě koled také horký čaj, svařené víno a cukroví.
Mateřská škola Vodnická nabízela ručně vyráběné andělíčky a další ozdoby, jejichž zakoupením bylo možné přispět na projekt přestavby zahrady MŠ.
Zářící strom s betlémskou hvězdou na vrcholu nás pak vítal každý večer i ráno po celý vánoční čas až do Tří králů.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Setkání u vánočního stromu – 2012

V sobotu 15. prosince jsme již po šesté uvítali na Kateřinském náměstí pěvecký sbor dětí ze ZŠ Ke Kateřinkám. Po jeho vystoupení ozdobily děti řetězy a velkou hvězdou vánoční strom, kolem kterého pak vytvořily živý řetěz, a každý si mohl něco přát. Zářící stromeček nás pak vítal po celý vánoční čas.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2011

V sobotu 17. prosince jsme se již popáté sešli na Kateřinském náměstí na vystoupení dětského sboru ZŠ Ke Kateřinkám, vedeného paní učitelkami J. Ronkovou a V. Smetanovou. Předtím děti ozdobily stromeček barevnými papírovými řetězy a na vršku stříbrnou hvězdou. Ozdoby připravily R. Dvořáková a K. Stehlíková s dalšími maminkami a dětmi již předchozí den v sále Domu služeb. Hrálo a zpívalo se tentokrát v podvečerních hodinách, o to bylo závěrečné rozsvícení stromu nejen pro děti silnějším zážitkem. Zářící stromeček nás pak doprovázel každý večer po celý vánoční čas.

Setkání u vánočního stromu – 2010

Předvánoční akce v sobotu 11. prosince byla tentokrát opravdu zimní. Kateřinské náměstí bylo celé v bílém, cestou ke stromu děti přelézaly hromadu sněhu a stan jsme museli bránit před větrem. Jako každý rok jsme přivítali pěvecký soubor Základní školy Ke Kateřinkám, který zazpíval vánoční koledy s doprovodem nástrojů. Mezitím v přilehlém stanu děti malovaly, jak si představují správné Vánoce, a z barevných papírů tvořily dlouhý řetěz. V kruhu kolem ozdobeného a nakonec rozsvíceného vánočního stromu pak zazněla přání, co by kdo chtěl nalézt pod stromečkem na Štědrý večer. Děkujeme všem, kdo pomohli vytvořit pěknou předvánoční atmosféru.

Fotografii si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2009

V sobotu 12. prosince se na Kateřinském náměstí konalo již třetí setkání u vánočního stromu. Kromě tradičních koled, teplého čaje a svařeného vína byla letos pro všechny děti připravena dílnička, kde si mohly vystřihovat, vymalovat či slepit jednoduché vánoční ozdoby. Po navázání ostatních ozdob se vydal ke stromu živý had dětí, aby ho omotal dlouhým papírovým řetězem. Hlavním bodem programu bylo tradičně vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Ke Kateřinkám s pásmem vánočních koled, po kterém došlo na očekávané rozsvícení ozdobeného vánočního stromu. V závěru setkání již poletující sněhové vločky připomínaly, že zima je za dveřmi. Děkujeme pořadatelům, účinkujícím, šikovným dětem i všem ostatním, kdo přišli, a těšíme se na další setkání.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2008

V sobotu 13. prosince 2008 se uskutečnilo na Kateřinském náměstí předvánoční setkání, při kterém děti zdobily živý stromeček, který byl na jaře zasazen. Při této příležitosti zazpíval pěvecký kroužek při ZŠ Ke Kateřinkám vánoční koledy. Pro zahřátí se podával čaj a svařené víno. Kdo měl již napečené vánoční cukroví, přinesl ochutnat. Tak jako setkání u zvonkohry se i společné zdobení vánočního stromu stává tradicí.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Setkání u vánočního stromu – 2007

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s místními občany odstartovala novou tradici – zdobení vánočních stromů. První vánoční strom se zdobil v sobotu 15. prosince od 14.00 hod na Kateřinském náměstí. Vystoupil zde dětský pěvecký sbor ze ZŠ Ke Kateřinkám. Druhý strom se zdobil dne 22. prosince od 14.00 hod na újezdském náměstí.
V jarních měsících letošního roku městská část zajistí výsadbu stříbrného smrku na Kateřinské náměstí. Ten bude každoročně v prosinci ozdoben a slavnostně rozsvícen. Rád bych všem zúčastněným poděkoval za uspořádání této pěkné předvánoční akce.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.