Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Mobilní zvonohra

Úřad městské části již několik let pravidelně pořádá vánoční setkání občanů u zvonkohry.

Vznik zvonkohry

„Pražská mobilní zvonohra“ vznikla podle představy Magistrátu hl. m. Prahy jako symbol soudržnosti jednotlivých městských částí v letech 2000 – 2001. Na výrobě spolupracovalo několik firem: Zvonařství Manoušek (Praha), Royal Eijsbouts (Asten – Nizozemí) a Clock-O-Matic N. V., Holsbeek (Belgie).

Jednotlivé městské části byly vyzvány k finanční spoluúčasti symbolickou částkou 2,–Kč za obyvatele. Takto bylo uhrazeno 48 zvonů, devět městských částí spoluůčast na projektu zvonkohry odmítlo. Všechny Městské části, které se na projektu finančně podílely, mají 2× ročnì právo využít zvonohru ke svým akcím za úhradu pouze režijních nákladů.

Je jedinou mobilní zvonohrou ve východní Evropě a jednou z největších na světě. Nástroj je skutečnou „Koncertní zvonohrou“, která odpovídá mezinárodním normám. Mechanická klaviatura je postavena bočně; uprostřed zvonohry, takže zvony jsou rozmístěny pravidelně v celém prostoru, proto posluchači mohou při poslechu koncertu přímo sledovat hru carillonéra. Druhý paralelní hrací systém je automatický, elektromagnetická bicí kladiva řídí carillon computer CAMPA/APOLLO, v jehož paměti je více než 100 hudebních skladeb. Celkový počet zvonů činí 57, z toho největší zvon má hmotnost 860 kg a nejmenší 5 kg. Celková hmotnost nástroje činí 12 000 kg.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2018

I letošní předvánoční čas zpříjemnil občanům městské části koncert Pražské mobilní zvonohry. Tradiční a oblíbené setkání u 57 zvonů, zvonků a zvonečků proběhlo v úterý 18. prosince v 18.00 hodin na Kateřinském náměstí. Kromě poslechu skladeb nejen v duchu vánočním v podání carillonera Radka Rejška si přítomní mohli pochutnat na občerstvení, které připravil místní sbor dobrovolných hasičů.
Poděkování také patří zvonaři Petru Rudolfu Manouškovi, který přítomným přiblížil historii vzniku tohoto originálního hudebního nástroje.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2017

Rok 2017 byl třináctým v pořadí, kdy do naší městské části zavítala Pražská mobilní zvonohra. Vánoční setkání občanů u zvonohry proběhlo v úterý 19. prosince a bylo provoněno svařeným vínem a vánočním cukrovím.
Zvonař Petr Rudolf Manoušek krátce přiblížil historii vzniku mobilní zvonohry, která se skládá z 57 zvonů symbolizujících soudržnost jednotlivých městských částí. Ty byly vyzvány k finanční spoluúčasti symbolickou částkou 2 Kč za obyvatele. Zvon naší městské části s tónem H4 má číslo 42. Největší zvon je městské části Praha 4 a váží 860 kg a na nejmenší 5 kg přispěla městská část Praha-Nedvězí. Pak už na zvony, zvonky a zvonečky zahrál skladby nejen ve vánočním duchu carilloner Radek Rejšek.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2016

Dvanácté setkání u vánočních melodií, které na 57 zvonů zahrál pan Radek Rejšek, bylo provoněno vůní svařeného vína a vánočního cukroví. Občerstvení zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd.
V letošním roce k nám zvonohra přijela v úterý 20. prosince.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2015

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 jsme se již po jedenácté sešli u Pražské mobilní zvonkohry. Na 57 zvonů zahrál skladby ve vánočním duchu carilloner Radek Rejšek.
Připravili jsme malé občerstvení (vánoční cukroví, svařené víno, čaj), které nabízeli členové Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd. Na závěr akce starosta odpálil ohňostroj.
Děkujeme strážníkům městské policie, hasičům a zaměstnancům úřadu městské části, kteří se na této tradiční společenské akci podíleli.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2014

Ve středu 17. prosince se na Kateřinském náměstí uskutečnil koncert Pražské mobilní zvonohry. Ani deštivé počasí neodradilo místní obyvatele od poslechu 57 zvonů a zvonečků, na které nám carilloner Radek Rejšek zahrál skladby nejen v duchu vánočním.
Pro přítomné bylo tradičně připraveno malé občerstvení, jehož výtěžek byl určen na výlet pro seniory pořádaný Klubem seniorů Praha – Újezd.
Na závěr předvánočního setkání byl pod dohledem Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov odpálen ohňostroj.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2013

Městská část v úterý 17. prosince již po 13. uspořádala setkání u Pražské mobilní zvonohry. Na zvonohru nám vánoční koledy zahrál carilloner Radek Rejšek.
Pro posluchače jsme připravili malé občerstvení v podobě svařeného vína a teplého čaje a přítomní mohli ochutnat i vánoční cukroví.
Na závěr předvánočního setkání byl starostou odpálen tradiční slavnostní ohňostroj. Městská část děkuje Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, který dohlížel na průběh jeho odpálení.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2012

MČ Praha – Újezd dne 17. prosince již po 12. uspořádala setkání u Pražské mobilní zvonkohry, která vznikla podle představy Magistrátu hl. m. Prahy jako symbol soudržnosti jednotlivých městských částí v letech 2000 – 2001.

Na zvonkohru nám zahrál carilloner Radek Rejšek.

Na závěr předvánočního setkání byl tradičně odpálen slavnostní ohňostroj. Na bezproblémový průběh dohlížel Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov.

MČ připravila malé občerstvení – svařené víno a teplý čaj na zahřátí a vánoční cukroví.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2011

Městská část Praha – Újezd uspořádala již 11. setkání u Pražské mobilní zvonohry, kterou vyrobil zvonař Petr Rudolf Manoušek. Starosta Václav Drahorád v úvodu všechny přítomné přivítal a požádal je, aby společně uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého prvního českého prezidenta Václava Havla.

Předvánoční setkání zahájil smíšený pěvecký sbor tvořený současnými a bývalými členy dětského pěveckého sboru Rolnička Praha. Dále na zvonkohru zahrál několik skladeb carilloner Radek Rejšek. Pro přítomné připravila městská část tradiční malé občerstvení – svařené víno, čaj a vánoční cukroví.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

OHŇOSTROJ

Obyvatelé MČ Praha – Újezd dne 1. ledna 2012 přivítali nový rok ohňostrojem v Kateřinkách. Odpálil ho v 18.00 hodin starosta V. Drahorád a na jeho bezpečný průběh dohlížel Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 2010

V pondělí 20. prosince 2010 jsme si mohli již podesáté poslechnout koncert 57 zvonů Pražské mobilní zvonkohry. Tradičně nám na ni zahrál skladby nejen v duchu vánočním carilloner Radek Rejšek. Věříme, že jsme všem zpříjemnili předvánoční čas i malým občerstvením, které bylo pro přítomné připraveno. Samozřejmě nechyběl ani závěrečný ohňostroj.

Poděkování patří všem, kteří se na této tradiční společenské akci podíleli. Kromě zvonaře Petra Rudolfa Manouška a carillonera Radka Rejška pak zejména dobrovolným hasičům z Jižního Města, strážníkům Městské policie HMP a zaměstnancům úřadu městské části.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Koncert mobilní zvonkohry rok 2009

Letošní rok byl již devátým v pořadí, kdy do naší městské části přijel zvonař Petr Rudolf Manoušek představit První pražskou mobilní zvonkohru.
Tradiční setkání proběhlo ve čtvrtek 17. prosince, kdy v 18,00 hodin přivítali přítomné zástupci starosty paní Julie Mikolášová a ing. Jiří Hrubý.
Carilloner Radek Rejšek poté zahrál skladby v duchu vánočním i moderním a věříme, že tak zpříjemnil všem zúčastněným předvánoční čas.
Nechybělo ani malé občerstvení, a tak mohli všichni ochutnat svařené víno nebo čaj a vánoční cukroví.
Dětem, ale i dospělým se určitě líbil závěrečný ohňostroj.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Koncert mobilní zvonkohry rok 2008

16. prosince již po osmé přijela do Kateřinek Pražská mobilní zvonohra. Představil nám jí zvonař Petr Rudolf Manoušek a skladby tentokrát zahrál carilloner Toru Takao z Japonska, který zastoupil Radka Rejška. Atmosféra byla jako vždy příjemná, zaměstnanci úřadu připravili malé občerstvení – svařené víno, pro děti čaj a vánoční cukroví.
Starosta Václav Drahorád přivítal dobrovolné hasiče z Jižního Města, kteří dbali na hladký průběh a bezpečnost během odpálení slavnostního ohňostroje na závěr předvánočního setkání.

Zvonohra se skládá z 57 zvonů, každá městská část v Praze přispěla na jeden zvon. Zvon naší městské části s tónem H4 má číslo 42.
Největší zvon je městské části Praha 4 a váží 860 kg a nejmenší 5 kg, na který přispěla městská část Praha – Nedvězí. Celková hmotnost mobilního zvonohry je 12.000 kg.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Koncert mobilní zvonkohry rok 2007

V úterý 18. prosince k nám již posedmé přivezl zvonař Petr Rudolf Manoušek Pražskou mobilní zvonkohru, aby nám na ni carilloner Radek Rejšek zahrál a zpříjemnil tak všem předvánoční čas. Koncert byl zakončen malým ohňostrojem. Poděkování patří všem, kteří se na této tradiční společenské akci podíleli. Kromě pana Manouška a Rejška pak zejména dobrovolným hasičům z Jižního Města, strážníkům Městské policie a zaměstnancům úřadu městské části.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pražská mobilní zvonkohra rok 2006

V roce 2006 nám zvonař Petr Rudolf Manoušek představil První pražskou mobilní zvonkohru již pošesté. 19. prosince jsme si společně mohli zpříjemnit předvánoční čas poslechem padesáti sedmi zvonů, zvonků a zvonečků.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Zvonkohra v Újezdě 2005

Dne 15. prosince 2005 proběhlo tradiční setkání občanů u mobilní zvonkohry, jehož součástí bylo i vystoupení pěveckého sboru ze Základní umělecké školy Jižní Město. Carilloner Radek Rejšek nám zahrál skladby v duchu vánočním, moderním i lidovém.

Koncert byl ukončen slavnostním ohňostrojem.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Zvonkohra v Újezdě 2004

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

21. prosince 2004 se v naší městské části, na sídlišti Kateřinky, konal koncert mobilní zvonkohry.

Zvonkohra v Újezdě 2003

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

18. prosince 2003 se v naší městské části, na sídlišti Kateřinky, konal koncert mobilní zvonkohry. Kromě umění carillonera Radka Rejška jsme mohli obdivovat i umění kuchařek a kuchařů, kteří se zúčastnili prvního ročníku soutěže „Mistryně vánoční kuchyně“. Koncert byl zakončen ohňostrojem.

Zvonkohra v Újezdě

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Náš zvon

I naše městská část Praha-Újezd se k tomuto projektu připojila. Zvon naší městské části je označen č. 42 H4.