Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Setkání se seniory 2007

Prosinec 2007

V prosinci loňského roku se konalo tradiční setkání seniorů narozených v posledním čtvrtletí roku. Starosta pan Václav Drahorád všem popřál k významným životním jubileím, nabídl malé občerstvení a každému předal malou finanční hotovost.

Ve IV. čtvrtletí 2007 byli pozvání: Miroslav Hönig, Josef Stejskal, Marie Zachová, Blahoslava Jirkovcová, Marie Balínová, Václav Štěpaník, Jan Budka, Jaroslav Žibřid, Irena Nedvědová, Božena Kellerová, Vladimír Hromádka, Vítězslav Šulc, Emil Pech, Růžena Staněčková, Irena Psotová a Eva Malíková.

Přejeme všem touto cestou mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Září 2007

Dne 19. září 2007 přivítal starosta městské části pan Drahorád společně se svou zástupkyní paní Mikolášovou v zasedací místnosti úřadu seniory, kteří oslavili ve III. čtvrtletí letošního roku významná životní výročí. Při společném posezení u malého občerstvení diskutovali o naší městské části, o dalším rozvoji a o problémech, které naše seniory trápí. Na závěr starosta všem pozvaným předal peněžitý dar a přítomným ženám květinu.

Ve III. čtvrtletí byli pozváni: paní M. Chadimová, paní V. Doležalová, paní B. Kuncová, paní A. Medřická, paní M. Helclová, pan J. Salivar a pan P. Železný.

Dovolte nám ještě jednou všem popřát pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Květen 2007

Dne 30. května 2007 se uskutečnilo tradiční setkání u kávy s důchodci z MČ Praha – Újezd, kteří v těchto dnech slavili významná životní výročí. Starosta MČ V.Drahorád přivítal všechny přítomné a popřál jim do dalších let hodně zdraví. Poté začala diskuze o naší MČ. Všichni se velmi zajímali o dění ve svém okolí a dalším rozvoji městské části. Po ukončení zajímavého povídání předal starosta všem peněžitý dar.

Ve II. čtvrtletí byli pozváni: paní F.Aronová, A.Šourková, B.Staňková, J.Opltová, J.Tanczosová, J.Nováková, M.Kožíšková, E.Kusová, M.Králová, M.Nováková, J. Pohořská a M.Vidmanová, pan F.Borkovec, J.Čáp, M.Havel, J.Stehlík, P.Grau, J.Zábranský a G.Radev.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Narozeniny paní Františky Aronové

Dne 20. června 2007 byl starosta V. Drahorád popřát nejstarší obyvatelce naší městské části paní Františce Aronové k 92. narozeninám. Spolu s přáním jí předal květiny, bonboniéru a bílé víno na přípitek. S oslavenkyní si připil na její zdraví, ochutnal narozeninový dort a společně si zavzpomínali. Přejeme hodně zdraví! JUDr. Martina Maříková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.