Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Setkání se seniory 2008

Prosinec 2008

Dne 9.12. 2008 se uskutečnilo v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd setkání se seniory. Starosta Václav Drahorád všechny zúčastněné přivítal a popřál jim hodně zdraví do dalších let. Významnou událostí této malé oslavy byly 90. narozeniny pana Höniga.

Pozvání přijali: Miroslav Hönig, Václav Štěpaník, Božena Kellerová, Miroslav Kožíšek, Věra Bíbrdlíková, Naděžda Hořejší, Stanislav Kouřil, Arnošt Martínek, Jaroslava Řeháková a Bohuslav Sajver.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Září 2008

Václav Drahorád, starosta městské části Praha – Újezd, slavnostním přípitkem přivítal přítomné seniory a popřál jim hodně zdraví do dalších let. Dále všem poděkoval, že přijali pozvání na tradiční setkání, které se pořádá pravidelně jednou za čtvrt roku. Společně diskutovali o problémech, týkajících se městské části.

Pozvání přijali: Vlasta Doležalová, Božena Kuncová, Jiřina Režná, Marie Balínová, Maria Ziková a pánové Jiří Petržílek, Petr Holubík, Jaroslav Žibřid, Josef Stejskal.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Červen 2008

18. června od 15.00 hodin pobíhalo na úřadu městské části v zasedací místnosti pravidelné setkání se seniory. Zástupkyně starosty paní Julie Mikolášová přivítala všechny slavnostním přípitkem a popřála hostům hodně zdraví do dalších let.

Pozvání přijali: Františka Aronová, Anna Šourková, Blažena Staňková, Jiřina Opltová, Jarmila Tanczosová, Jarmila Pohořská, Julie Nováková, Marie Kárová, Marta Kožíšková, Jan Stehlík, Stanislav Šerák, Josef Votýpka, Ivan Košař a Mirko Řehák.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Březen 2008

26. března 2008 byli na úřad pozváni senioři, kteří v prvním čtvrtletí letošního roku oslavili významná životní jubilea. Starosta pan Václav Drahorád s nimi pohovořil o problémech, které je trápí, nabídl malé občerstvení a každému předal malou finanční hotovost. Přítomným ženám věnoval květinu.

V I. čtvrtletí 2008 přijali pozvání: Anežka Motalová, František Kára, Marie Horková, Zdenka Cajzová, Blažena Kocourková, František Suchopár, Miloš Hervíř, Vlasta Suchopárová, Anežka Jíchová, Eva Vrňáková, Alžběta Grznárová, Vladimír Lokaj, Stanislav Mach a Eduard Křivatec.

Dovolte nám ještě jednou všem popřát pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.