Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Setkání se seniory 2009

PROSINEC 2009

9. prosince se starosta Václav Drahorád setkal se seniory, kteří ve IV. čtvrtletí 2009 oslavili významná životní jubilea.

Pozvání přijali: Maria Ziková, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Jiří Vojtěch, Jitka Hervířová, Miroslav Hönig, Jan Budka, Božena Kellerová, Hana Martínková, Miroslav Kožíšek a Jiří Petržílek.

Přejeme všem touto cestou do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Září 2009

30.9.2009 starosta Václav Drahorád a Julie Mikolášová na tradičním setkání přivítali jménem Úřadu městské části Praha – Újezd nejstarší občany, kteří oslavili své narozeniny ve III. čtvrtletí 2009.

Pozvání přijali: Miloslava Kudrnová, Eva Petržílková, Marie Kolská, Eva Holubíková, Petr Holubík, Jiří Trčka a Zdeňek Hříbek.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Březen 2009

Dne 18.3.2009 se uskutečnilo tradiční setkání starosty Václava Drahoráda s nejstaršími občany městské části Praha – Újezd. Všichni přítomní si připili na zdraví do dalších let. Starosta odpovídal seniorům na četné dotazy.

Pozvání v I. čtvrtletí přijali: Růžena Javůrková Anežka Motalová, Marie Horková, Blažena Kocourková, Helena Mračnová, Hana Marková, Hana Keilová, František Suchopár, František Kára a Miloš Hervíř.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.