Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Setkání se seniory 2010

PROSINEC 2010

V úterý 28. prosince přivítal starosta městské části pan Václav Drahorád seniory, kteří oslavili ve III. čtvrtletí letošního roku významná životní jubilea.

Tradičně každý ze seniorů obdržel finanční hotovost a přítomné ženy květinu. Samozřejmostí bylo i malé pohoštění.

Pozvání přijali: Jaroslav Helcl, Anna Hrábková, Jiřina Režná, Jaroslav Malík, Miloslava Vosyková a Marie Havlová,

Touto cestou přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Ve středu 8. prosince přivítal starosta městské části pan Václav Drahorád společně se svým zástupcem Ing. Filipem Ranošem seniory, kteří oslavili ve IV. čtvrtletí letošního roku významná životní jubilea. Setkání bylo tradičně zahájeno slavnostním přípitkem, dále každý ze seniorů obdržel finanční hotovost a přítomné ženy květinu. Společně pak při malém pohoštění diskutovali o problémech týkajících se městské části.

Pozvání přijali: Petr Holubík, Irena Nedvědová, Jiří Petržílek, Maria Ziková, Miloslava Řimáková, Zdeněk Krýda, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Vladimír Škarka, Jan Budka, Božena Kellerová, Ivan Friš, Věra Bíbrdlíková, Anna Kouřilová, Miroslav Kožíšek a Antonín Wachtel.

Touto cestou přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ČERVEN 2010

17. června 2010 Václav Drahorád, starosta městské části Praha – Újezd, společně s místostarostkou paní Julií Mikolášovou přivítali slavnostním přípitkem přítomné seniory a popřáli jim mnoho zdraví do dalších let. Dále všem poděkovali, že přijali pozvání na tradiční setkání, která se pořádají pravidelně jednou za čtvrt roku. Společně diskutovali o problémech, týkajících se městské části.

Pozvání přijali: František Borkovec, Marta Kožíšková, Marta Kárová, Jiřina Opltová, Jaroslav Hřava, Milan Vyskočil, Stanislav Šerák, Marie Pechová,Miroslav Janda, Jarmila Tánczosová a Julie Nováková.

Přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Speciální přání posíláme paní Františce Aronové, která v červnu oslavila 95 narozeniny. Starosta společně s místostarostkou předali oslavenkyni květinu a dárkový koš a popřáli nejstarší obyvatelce městské části do dalších let mnoho zdraví.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

BŘEZEN 2010

17. března přivítal starosta městské části Václav Drahorád společně se svou zástupkyní Julií Mikolášovou seniory, kteří oslavili v I. čtvrtletí 2010 významná životní jubilea.

Pozvání přijali: Růžena Javůrková, Eliška Smejkalová, František Kára, Božena Kocourková, Helena Mračnová, Anežka Jíchová, Libuše Košařová, Irina Juřinová, Dagmar Cilcová, Věra Jiříková, Miloš Hervíř, Marie Šulcová a Jana Svobodová. Přejeme všem touto cestou do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.

Zvláštní přání směřuje k paní Anežce Motalové, která v lednu 2010 oslavila 90 narozeniny. Starosta Václav Drahorád oslavenkyni osobně předal květinu a finanční dar.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.