Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Setkání se seniory 2011

LISTOPAD 2011

Ve středu 30. listopadu 2011 se uskutečnilo setkání se seniory z městské části Praha – Újezd, kteří ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku slavili významná životní výročí. Starosta Václav Drahorád přivítal všechny přítomné a popřál jim do dalších let hodně zdraví. Při malém pohoštění společně diskutovali o dění ve svém okolí a dalším rozvoji městské části. Na závěr setkání předal starosta všem peněžitý dar.

Pozvání přijali: Irena Šourková, Petr Degen, Petr Holubík, Miroslav Suchý, Zbyšek Martínek, Ladislav Kodl, Ludmila Žibřidová, Jiří Petržílek, Maria Ziková, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Jan Budka, Božena Kellerová a Karel Kareta.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Děkujeme touto cestou p. Karetovi, který peněžitý dar věnoval Mateřské škole Vodnická.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ZÁŘÍ 2011

Městská část uspořádala setkání se seniory, které se uskutečnilo dne 21. září v zasedací místnosti úřadu. V úvodu starosta Václav Drahorád všem zúčastněným popřál hodně zdraví a štěstí do dalších let. Ženám starosta předal květinu a uvítání zahájili společným přípitkem. Senioři kladli starostovi otázky a společně probírali běžné problémy související s budoucím rozvojem naší městské části. Nejdiskutovanějším tématem byla dopravní obslužnost městské části.

Setkání se zúčastnily: Grauová Olga, Doležalová Vlasta, Stehlíková Helena, Režná Jiřina, Jandová Dagmar, Čápová Vlastimila, Lokajová Miroslava a Holubíková Eva.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ČERVEN 2011

Středa 22. června 2011 byla dnem, kdy jsme v zasedací místnosti opět přivítali naše seniory. Tentokrát byli pozváni ti, kteří oslavili významná životní jubilea ve II. čtvrtletí tohoto roku. Setkání proběhlo v tradičním duchu, bylo připraveno malé pohoštění, pro dámy květiny a pro všechny peněžitý dar. Starosta Václav Drahorád odpovídal na četné dotazy přítomných týkajících se městské části.

Pozvání přijali: František Borkovec, Marie Kárová, Jiřina Opltová, Stanislav Šerák, Miroslav Janda, Jaroslav Keil, Bedřiška Zvelebilová, Karel Svoboda, Julie Nováková a František Doubrava.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Zvláštní blahopřání posíláme paní Františce Aronové, která v červnu oslavila 96. narozeniny a je nejstarší obyvatelkou naší městské části.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

BŘEZEN 2011

Ve středu 23. března 2011 se uskutečnilo tradiční setkání se seniory z městské části Praha – Újezd, kteří v prvním čtvrtletí letošního roku slavili významná životní výročí. Starosta Václav Drahorád přivítal všechny přítomné a popřál jim do dalších let hodně zdraví. Při malém pohoštění společně diskutovali o dění ve svém okolí a dalším rozvoji městské části. Na závěr setkání předal starosta všem peněžitý dar.

Pozvání přijali: Růžena Javůrková, Jan Oppelt, Jaroslav Langr, František Kára, Zdeňka Kučerová, Jan Grznár, Václav Šourek, Helena Mračnová, Zdenka Cajzová, Anežka Jíchová, Irina Juřinová, Miloš Hervíř.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.