Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Čisté kopce

Od roku 2007 se pravidelně koná úklidová akce s názvem „Čisté kopce“. Jedná se o úklid milíčovských kopců a okolí.

Jarní úklid Milíčovských kopců 2018

Městská část Praha-Újezd společně se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd uspořádaly v neděli 15. dubna jarní úklidovou akci Milíčovských kopců. S potěšením musíme konstatovat, že vzhledem ke skutečnosti, že kopce a jejich přilehlé okolí pravidelně uklízíme, nasbíráme každým rokem menší množství odpadků. Letos to bylo 1 200 kg, což je nejméně ze všech uplynulých ročníků. Městská část při každém úklidu obstarává ochranné pomůcky, pytle a velkoobjemový kontejner na odvoz nasbíraných odpadků. Samozřejmostí je zajištění dostatečného pitného režimu, pro nejmenší účastníky byla připravena malá sladkost a všichni přítomní si po skončení akce mohli na připraveném ohništi opéct buřta. Velmi nás těší účast rodičů s dětmi a dobrovolníků z organizace Trash Hero Praha, za kterou jim moc děkujeme. Stejně tak děkujeme organizátorům a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Čisté kopce 2017

V neděli 2. dubna 2017 se uskutečnil již jedenáctý ročník této jarní akce. Úklidu se zúčastnilo přibližně 90 dobrovolníků nejen z naší městské části, ale i z Jižního Města. Milíčovské kopce nejvíce znečisťují bezdomovci, kteří se v této lokalitě zdržují. Z důvodu zvýšení viditelnosti a snížení množství černých skládek provádí městská část prořezávky stromů a vytváří průseky pro nové cesty. Pro přítomné byly zajištěny ochranné rukavice, pytle a kontejner na odvoz nasbíraných odpadků. Zároveň pro ně bylo připraveno malé občerstvení a upomínkový předmět. Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům, kterým není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme.

Čisté kopce 2015

V neděli 12. dubna ve14.00 hod zahájili dobrovolníci (nejen z naší městské části, ale i ze sousední Prahy 11) jarní úklidovou akci Milíčovských kopců a okolí.

Městská část zajistila pro účastníky kromě malého občerstvení i ochranné pomůcky, pytle a následný svoz nasbíraných odpadků. Těch bylo podstatně méně než v minulých letech, zřejmě i z důvodu zahájení revitalizace Milíčovských kopců spočívající v prořezání stromů a vytvoření průseků pro nové cesty. Tím se zvýšila viditelnost a snížil počet bezdomovců, kteří se zde zdržovali, a kteří (po zkušenostech z minulých let) kopce nejvíce znečišťovali. Velkoobjemový kontejner byl naplněn z 50%.
Děkujeme za účast a spolupráci všem přítomným, zejména paní Jandourkové, která se svými dětmi připravila pro nejmenší účastníky upomínkové předměty a také strážníkovi městské policie panu M. Hofmanovi. V příštím roce nashledanou.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Čisté kopce 2014

Letošní úklidová akce se uskutečnila v neděli 13. dubna od 14.00 – 17.00 hodin.

Městská část tradičně zajistila ochranné pomůcky, pytle a svoz nasbíraných odpadků do dvou připravených velkoobjemových kontejnerů. Letos byly oba zcela naplněny, což představuje cca 16 m3 odpadků.
Pro nejmenší účastníky připravili rodiče s dětmi drobný upomínkový předmět a pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení.
Rádi bychom poděkovali paní Jandourkové a místním obyvatelům sídelní části Kateřinky, kteří ve spolupráci s městskou částí uspořádali tuto v pořadí již sedmou úklidovou akci Milíčovských kopců. Za připomenutí stojí, že první úklid se uskutečnil v roce 2007.
V ulici Proutěná u propojovacího chodníku na Jižní Město jsou umístěny betonové květináče. V průběhu akce byly zbaveny plevele a následující den do nich paní Aronova zasadila jednoleté květiny. Městská část děkuje.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Čisté kopce 2013

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s paní Jandourkovou a s místními obyvateli ze sídelní části Kateřinky uspořádala 21. dubna již pošesté úklid Milíčovských kopců. Z důvodu nepříznivého počasí jsme byli nuceni původně březnový termín jarního úklidu přeložit téměř o měsíc. Městská část pro úklid zajistila ochranné pomůcky, pytle a velkoobjemový kontejner na odvoz nasbíraných odpadků. Pro nejmenší účastníky byly připraveny drobné upomínkové předměty, které vyrobily místní děti s rodiči a pro všechny zúčastněné bylo zajištěno malé občerstvení. Letos byl kontejner zcela naplněn, což představuje 8 m3 odpadků.

Velmi mne těší velká účast rodičů s dětmi (cca 60 osob), za kterou jim moc děkuji, stejně tak děkuji organizátorům a strážníkům Městské policie Praha 11. Již dnes se těším na další úklidovou akci v příštím roce 2014.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Čisté kopce 2012

V neděli 25.března se opět sešli dobrovolníci z městské části k jarní úklidové akci milíčovských kopců a okolí. Organizátorem byla tradičně paní Jandourkové ze sídelní části Kateřinky a městská část Praha – Újezd. Děkujeme všem zúčastněným a organizátorům a těšíme se na další spolupráci v roce 2013.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Čisté kopce 2011

V neděli 17.4. se tato jarní úklidová akce konala již po čtvrté, tradiční organizátorkou byla paní Jandourková s dobrovolníky za spolupráce městské části.
Musíme s potěšením konstatovat, že díky naší společné snaze uklízet kopce a přilehlé okolí se každým rokem nasbírá menší množství odpadků.
Městská část při každém úklidu zajišťuje ochranné pomůcky, pytle a velkoobjemový kontejner na odvoz nasbíraných odpadků. Pro nejmenší účastníky byl v letošním roce připraven malý upomínkový předmět a pro všechny zúčastněné malé občerstvení.

Velmi nás těší velká účast rodičů s dětmi, za kterou jim moc děkujeme, stejně tak děkujeme organizátorům a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.