Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vítání občánků nově

Vážení rodiče nově narozených dětí, v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech a s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemá úřad městské části zákonnou možnost pořídit seznam nově narozených dětí. Tím je ohroženo další pořádání „uvítání do života“ našich nových spoluobčánků.
Vzhledem k tomu, že bychom chtěli v této dlouholeté tradici pokračovat, žádáme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili se svým požadavkem o zařazení k vítání občánků na odbor kancelář starosty, Pavla Pitrmanová, a to osobně, telefonicky na tel: 272 690 692 nebo e-mailem info@praha-ujezd.cz.
Tato výzva se týká všech rodičů novorozenců s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Újezd, kteří se narodili od 1. září 2014.
Vítání občánků se koná většinou 2× ročně, kdy rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání akce.
Děkujeme.