Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Listopad 2015

Ve čtvrtek 19. listopadu přivítal starosta ve společenském sálu domu služeb 16 našich nejmenších spoluobčánků. Po krátkém proslovu předal rodičům dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup zboží dle vlastního výběru v obchodě drogerie Algy. Součástí setkání bylo také společné fotografování rodičů s miminkem fotografkou Petrou Hilmarovou. Sada fotografií je dalším dárkem, který rodiče od městské části obdrželi.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
19. 11. 2016 byli přivítáni: Emma Kolingerová, Ondřej Svoboda, Daniel Svoboda, Nikola Musilová, Josef Chludil, Daniel Stephen Morris, Nicolas Fošum, Teodor Sláma, Charlie Jozefina Stašek, Patrik Boubel, Bela Pešková, Teodor Matlovič, Sebastian Jandák, David Bálek, Alex Perry a Adam Drahorád.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Květen 2015

Ve čtvrtek 21. května proběhlo první letošní vítání občánků, a to opět ve společenském sále domu služeb v ulici Vodnická. Přítomna byla zástupkyně starosty paní Jana Draštíková a zástupce starosty Ing. Daniel Hakl, který krátkým proslovem přivítal do života 7 nově narozených občánků. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy a obdrželi poukázku v hodnotě 500,– Kč na nákup zboží dle vlastního výběru v obchodě drogerie Algy. Součástí setkání bylo také společné fotografování rodičů s miminkem fotografkou Petrou Hilmarovou.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
21. 5. byli přivítáni: Tomáš Křítek, Žofie Tučková, Anna Dupalová, Adéla Beránková, Matyáš Kišš, Viktorie Medřická a Anděla Dvořáková.

Fotografie si můžete prohlédnout zde