Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Dendrologická zahrada 2015

Průhonická dendrologická zahrada připravila pro seniory z městské části Praha – Újezd ve středu 17. června 2015 dopolední prohlídku.
Místní seniory provázel zahradou její vedoucí pan Zdeněk Kiesenbauer, který všechny přítomné zaujal odborným výkladem. Zahrada je překrásná a doporučujeme všem, kteří ji doposud nenavštívili, ať se jdou na sbírku rostlin, keřů a stromů podívat.
Fotografie z prohlídky si můžete prohlédnout zde.

„Dendrologická zahrada je výzkumným a pokusným pracovištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání sbírek rostlin, jejich dokumentace a studia, s důrazem na využití jednotlivých druhů v sadovnické a krajinářské tvorbě. Svou činností v oblasti taxonomie, ochrany rostlin, vzdělávání a osvěty naplňuje poslání klasické botanické zahrady, které navíc rozšiřuje ještě o výzkumné aktivity v širší sféře tvorby životního prostředí“ (čerpáno z webových stránek zahrady).