Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SETKÁNÍ SE SENIORY 2016

PROSINEC 2016

Ve středu 7. prosince se v zasedací místnosti úřadu městské tradičně části sešli senioři, kteří ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Společně se starostou diskutovali o dění v městské části a na závěr setkání převzali peněžitý dar a přítomné ženy i květinu.
7. 12. 2016 pozvání přijali: Irena Šourková, Petr Degen, Antonín Zahálka, Vladimír Hromádka, Miroslav Suchý, Zbyšek Martínek, Josef Češelský, Ladislav Kodl, Maria Ziková, Vítězslav Šulc, Miloslava Řimáková, Jaroslav Lauber, Zorjan Jojko, Josef Stejskal, Stanislav Kouřil, Jitka Hervířová, Arnošt Martínek, Magda Šnaidová, Kristina Jojková, Ivan Friš, Hana Martínková a Anna Kouřilová.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ZÁŘÍ 2016

Ve středu 14. září se v zasedací místnosti úřadu městské tradičně části sešli senioři, kteří v III. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Starosta a zástupkyně starosty paní Jana Draštíková s nimi diskutovali o dění v městské části a pozvali je společenské akce pořádané městskou částí.
14. 9. 2016 pozvání přijali: Olga Grauová, Helena Stehlíková, Anna Hrábková, Alena Medřická, Alena Sajverová, Valéria Koldinská, Dagmar Jandová, Miroslava Lokajová a Eva Holubíková.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

ČERVEN 2016

Ve středu 22. června se v zasedací místnosti úřadu městské části tradičně sešli senioři, kteří ve II. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Při malém pohoštění diskutovali se starostou o dění v městské části.
Na závěr setkání převzali peněžitý dar a přítomné ženy i květinu.
22. 6. 2016 pozvání přijali: Božena Chocholová, Josef Zabranský, Marie Kárová, Jiřina Opltová, Stanislav Šerák, Miluška Štefániková, František Zvelebil, Zdeněk Staněček, Václav Dědek, Jaroslav Keil, Bedřiška Zvelebilová, Rudolf Horký, Karel Svoboda a Jaroslav Tomadl.

BŘEZEN 2016

Ve středu 23. března 2016 se v zasedací místnosti úřadu městské části tradičně sešli senioři, kteří v I. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Při malém pohoštění diskutovali se starostou Václavem Drahorádem a jeho zástupkyní paní Janou Draštíkovou o dění v městské části.
Na závěr setkání převzali peněžitý dar a přítomné ženy i květinu.
23. 3. pozvání přijali: Růžena Javůrková, Jan Oppelt, František Weber, Jaroslava Prášková, František Kára, Zdeňka Kučerová, Jan Grznár, Vlasta Suchopárová, Hana Marková, Vlasta Degenová, Irina Juřinová, Miloš Hervíř a Marie Šulcová. Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.