Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MASOPUST 2017

Masopust pořádá městská část již od roku 2013, a jelikož se tradice mají dodržovat, nebylo tomu letos jinak. V sobotu 25. února se sešel průvod účastníků v maskách i bez nich, který doprovázel kočár tažený koňmi, historický traktor s valníkem, na kterém hrála živá hudba, kozel s trakařem a harmonikář na chůdách.
Trasa průvodu vedla z Kateřinek do Újezdu na náměstí. Maškary prošly ulicemi Milíčovská, Štítová, Ke Smrčině, Na Formance, Pod Formankou, Formanská, Ve Vilkách, Ke Mlýnu, Nad Náhonem a K Motelu. Všude, kde jim bylo otevřeno, si paní domu zatančila s medvědem.
Tímto moc děkujeme všem místním, kteří na trase otevřeli své dvorky a nabídli účastníkům průvodu výborné občerstvení.
Fotografie si můžete prohlédnout zde