Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SETKÁNÍ SE SENIORY 2018

BŘEZEN 2018

Ve středu 21. března 2018 se v zasedací místnosti úřadu městskéčásti tradičně sešli senioři, kteří v I. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Společně se starostou diskutovali o dění v městské části, jako je např. plánovaná výstavba v dané lokalitě nebo chystané kulturní akce. Na závěr setkání převzali peněžitý dar a přítomné ženy i květinu.
21. 3. 2018 pozvání přijali: Ludmila Procházková, Marie Talichová, Alena Lodrová, Jaroslava Prášková, Eva Vrňáková, František Kára, Zdeňka Kučerová, Vladimír Lokaj, Vlasta Suchopárová, Jan David, Miloš Hervíř, Marie Šulcová a Josef Vrána.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ČERVEN 2018

Ve středu 20. června 2018 proběhlo tradiční setkání seniorů, kteří oslavili svá životní jubilea ve II. čtvrtletí roku 2018. Se starostou a místostarostkou diskutovali o dění v městské části. Součástí setkání bylo samozřejmě také předání peněžitého daru oslavencům a květin pro přítomné ženy.
20. 6. 2018 pozvání přijali: Jaroslav Zunová, Blanka Hirschová, Pavla Dařinová, Hana Kandrová, Josef Zabranský, Marie Kárová, Marcela Hřavová, Stanislav Šerák, Jiřina Andrlíková, Ivan Košař, Miluška Štefániková, František Zvelebil, Zdeněk Staněček, Marie Myslivcová, Miroslav Janda, Václav Dědek, Jaroslav Keil, Karel Svoboda a Slavomíra Mašková.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ŘÍJEN 2018

Na kávu se zákuskem a setkání se zástupci městské části byli ve středu 10. října pozváni senioři, kteří ve III. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Starosta Václav Drahorád společně s místostarostkou paní Janou Draštíkovou předali seniorům peněžní dar a ženám květinu.
10. 10. 2018 pozvání přijali: Olga Grauová, Ladislav Procházka, Jaroslav Smejkal, Miroslava Helclová, Vlasta Šantorová, Anna Hrábková, Alena Medřická, Václav Dařina, Anna Dombaiová, Dagmar Jandová, Zdeňka Stork, Vladimír Oplt a Marie Saitlová.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

PROSINEC 2018

Ve středu 12. prosince 2018 se při kávě se zákuskem sešli v zasedací místnosti úřadu městské části senioři, kteří ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Společně se starostou panem Drahorádem a místostarostkou paní Draštíkovou diskutovali o dění v městské části, o připravovaných stavebních pracích a plánovaných kulturních akcích.
12. 12. 2018 pozvání přijali: Ivan Friš, Jitka Hervířová, Vladimír Hromádka, Zorjan Jojko, Stanislav Kouřil, Aleš Kotulek, Hana Martínková, Zbyšek Martínek, Jiří Pecka, Jiří Pecka, Irena Psotová, Jaroslava Řeháková, Miloslava Řimáková, Bohuslav Sajver, Marie Skřivanová, Irena Šourková, Miloš Štundl, Vítězslav Šulc, Vlasta Vránová a Václav Vraný.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.