Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Městská část Praha – Újezd

2. Důvod a způsob založení Městská část Praha – Újezd vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura
Organizační struktura
Organizační řád městské části.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Městská část Praha – Újezd
Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý není úřední den
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek není úřední den
Pátek není úřední den

4.4. Telefonní čísla
272 690 545, 272 690 692

4.5.Čísla faxu
272 690 545, 272 690 692

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.praha-ujezd.cz

4.7. Adresa e-podatelny
e-podatelna@praha-ujezd.cz
Informace o elektronickém po­dání

4.8. Další elektronické adresy a datová schránka
info@praha-ujezd.cz
Kontakty na zaměstnance úřadu.
datová schránka: 2w9bx6s

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 159140048/0300

6. IČ 00 24 17 84

7. DIČ
CZ 00 24 17 84

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumetů
Smlouvy
Dohoda o koaliční spolupráci na volební období 2014 – 2018

8.2. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace

9.1. Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a jejich podání
Příjem žádostí a jejich podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky

12. Formuláře
Formuláře

13. Návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad MČ Praha – Újezd jedná a rozhoduje

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
Úřad MČ Praha – Újezd neeviduje žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009

18. Příspěvkové organizace
Mateřská škola Formanská
Základní škola Formanská

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha – Újezd provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Přestupky
 • Účel zpracování řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, MHMP, soudy, Policie ČR
 • Doba uchování 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Personální a mzdová agenda
 • Účel zpracování zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ,MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • Účel zpracování vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha – Újezd
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Vydávání rybářských lístků
 • Účel zpracování vydávání rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o vydání rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Hlášení pobytu obyvatel
 • Účel zpracování hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha – Újezd
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, ÚMČ Praha 11
 • Doba uchování 50 let
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Účel zpracování poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 15 let
Volební seznamy
 • Účel zpracování stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů občané MČ Praha – Újezd starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování stále – seznam je průběžně aktualizován
Volební komise
 • Účel zpracování zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Vydávání voličských průkazů
 • Účel zpracování zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Přísedící soudu
 • Účel zpracování volba přísedících soudu
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, Obvodní soud pro Prahu 4
 • Doba uchování po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího
Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám
 • Účel zpracování ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Obecně prospěšné práce
 • Účel zpracování zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravot­ní stav)
 • Kategorie subjektu údajů odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, soudy
 • Doba uchování 5 let
Ověřování podpisů a listin
 • Účel zpracování agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 10 let