Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Kronika městské části

Kronika městské části Praha – Újezd

Na základě zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí má každá obec povinnost vést svou kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, pro informaci i poučení budoucím generacím. Kronika může být vedena jako ručně psaná kniha nebo v elektronické podobě s očíslovanými lis­ty.

První starosta obce – rok 1919

V neděli dne 19. května roku 1919 probíhaly v obci historicky první volby. Při volbě starosty byl zvolen 9 hlasy Josef Bíbrdlík, zedník, nemajetný.

Píše se jaro roku 2007

V měsíci březnu městská část získala „Pamětní knihu“, která byla založena roku 1922. Pamětní knihu začal psát dne 13. března 1927 Antonín Kocourek. Pan Kocourek ve své Pamětní knize začíná rokem 1834 (rok narození svého otce) a končí dnem 29. června 1914 zastřelením následníka trůnu Františka Ferdinanda s chotí. Roku 1936 kronikář Antonín Kocourek zamřel a vedením Pamětní knihy se ujal dle usnesení zastupitelstva obce Josef Bíbrdlík. Poslední zápis v Pamětní knize je o roku 1926, kdy zemřel Václav Kalimon a Marie Vaníčková.

Dále městská část získala „Rodinnou kroniku Smolíků“, kterou psal náš rodák z Újezdu pan Smolík. Vzpomíná v ní na své dětství (počínaje svým narozením 29. května 1890) a kronika je ukončena rokem 1937.

Tuto „Rodinnou kroniku“ nám v kopii věnovala vnučka Hana Kovandová.

Protože do dnešních let se nikdo nezajímal a ani nepsal žádné paměti o našich obcích Újezd a Kateřinky, budeme se snažit Vám předat kousek historie obou obcí a přepsat Pamětní knihu a Rodinou kroniku do digitální podoby.

Podklady do digitální podoby zpracovává paní Julie Mikolášová a pan Zdeněk Mračno.