Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – 14. září

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 14. září od 16.00 hodin do 20.00 hodin na tato místa:

  • ulice Ke Smrčině u č.p. 296
  • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
  • ulice Formanská u Návesního rybníku