Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

KONTEJNERY NA BIOODPAD – 15. září

Kontejnery na biodpad budou přistaveny v sobotu 15. září od 9.00 hodin do 12.00 hodin na tato místa:

  • ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
  • ulice Formanská u Návesního rybníku