Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

KÁCENÍ DŘEVIN U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA

Lesy hl. m. Prahy informují o údržbě břehového porostu Milíčovského rybníka.
Z bezpečnostních a pěstebních důvodů zde bude pokáceno 8 přestárlých a nestabilních stromů, poškozených dřevokaznými houbami, mají dutiny a stará poškození.
Povolení kácení zde