Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD – 31. října

Starosta zve na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd, které se koná ve středu 31. října 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1.
Pozvánka a návrh programu jednání