Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 26. února

V úterý 26. února proběhne na území městské části mobilní sběr nebezpečných odpadů, v jehož rámci mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně tento druh odpadu odevzdat.
Svozové vozidlo bude přistaveno:
v době od 18.40 do 19.00 hodin v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (náměstí u restaurace)
v době od 19.10 do 19.30 hodin v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině.
Více informací o sběru nebezpečného odpadu zde.