Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

UZAVÍRKA CESTY U MILÍČOVSKÉHO RYBNÍKA

Upozorňujeme občany, že z důvodu stavebních prací „Revitalizace Milíčovského rybníka“, bude v období od 15. března 2019 do 30. dubna 2019 úplně uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace Milíčovský les – u Milíčovského rybníka v délce 200 m.
Situační plánek.