Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY X122

V době od 1. dubna do konce letních prázdnin dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusovou linku číslo 363. V trase Opatov – K Sukovu a zpět bude zavedena náhradní autobusová linka X122, která bude koncipována jako městská linka s nástupem a výstupem všemi dveřmi.
Důvodem je dokončení rekonstrukce komunikace Újezdská v Průhonicích – vybudování chodníku, rekonstrukce a rozšíření mostu, přeložky inženýrských sítí, výměna konstrukčních vrstev vozovky a nové veřejné osvětlení. Přípravné stavební práce, omezující jeden jízdní pruh, byly započaty již 4. března.
Jízdní řád linky X122.