Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 12. dubna od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery pro velkoobjemový odpad z domácností budou přistaveny v pátek 12. dubna 2019 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa
křižovatka ulice Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině u č. p. 296
ulice Formanská u Návesního rybníku.