Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE – GARÁŽ V BYTOVÉM DOMĚ U PRAMENE

Městská část Praha-Újezd oznamuje záměr prodeje nebytového prostoru – podzemní garáže v bytovém domě U Pramene, č. jednotky 432/704.
Záměr prodeje