Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

UPOZORNĚNÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE KATEŘINKÁM !!

Informace o opatřeních školy v souvislosti s pácháním možné trestné činnosti
Jak jsme již informovali na třídních schůzkách, došlo před naší školou k pokusu neznámé osoby vlákat žáka naší školy k nasednutí do vozidla červené barvy. Podobná situace se opakovala následně i před ZŠ K Milíčovu.
Dále jsme dostali informaci od Policie ČR, že se po Jižním Městě v blízkosti škol pohybuje neznámá osoba, která nabízí dětem cukrovinky (tento případ jsme na škole nezaznamenali).
Z výše uvedených důvodů škola přijala tato bezpečnostní opatření:
• okamžitě po incidentu jsme kontaktovali městskou policii a dohodli pravidelnou ostrahu okolí školy
• žáci byli poučeni o tom, jak se zachovat při setkání s cizí osobou
V případě, že se setkáte s výše popsaným chováním, volejte neprodleně linku 158.
1. 10., v podvečerních hodinách, byl proveden nedaleko Penny další pokus nalákat dítě do auta (tentokrát stříbrná fabie s černou střechou). Naštěstí jsou děti poučeny ze školy i z domova, takže pokus nalákat nebyl úspěšný. Upozorňujeme všechny rodiče na to, že je třeba znovu probrat s dětmi otázky bezpečného pohybu po JM.