Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NOVĚ

Vážení rodiče nově narozených dětí, v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech a s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemá úřad městské části zákonnou možnost pořídit seznam nově narozených dětí. Tím je ohroženo další pořádání „uvítání do života“ našich nových spoluobčánků.
Informace o možnostech pozvání na slavnostní přivítání spoluobčánků naleznete zde.