Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2015

Rada hl. m. Prahy schválila 5. 5. 2015 svým usnesením č. 1011 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 8. 6. – 30. 9. 2015.
Další informace o pravidlech programu zde.