Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

REVITALIZACE MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

Upozorňujeme občany, že v době od 25. května do 26. června bude městská část navážet zeminu na Milíčovské kopce. Bude zde probíhat další část revitalizace zeleně spočívající ve vytvoření nových pobytových trávníků a luk, vrcholy kopců protne mlatová cesta s městským mobiliářem a bude zde vysazeno několik ovocných stromů. V souvislosti s těmito pracemi může dojít k omezení průchodu po asfaltových chodnících a k dočasnému uzavření příčných cest mezi jednotlivými kopci. Více informací zde.