Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. INFORMUJÍ O SVOZOVÝCH DNECH BIOODPADU

Každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, najde informace o aktuálním svozovém dnu na webových stránkách www.psas.cz nebo na tel. čísle 284 091 442.
Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1. dubnu, kdy začíná sezónní odvoz a k 1. prosinci, kdy začíná mimosezónní odvoz bioodpadu.
Mimosezónní svoz bioodpadu od 1. prosince 2015 do 31. března 2016 probíhá v městské části Praha – Újezd v pátek, v sudé týdny.
Datum prvního odvozu je 11. 12. 2015 a datum posledního odvozu je 25. 3. 2015.