Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Městská část se účastní dotačního titulu Evropské unie „Operační program životního prostředí – prevence vzniku odpadů“.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procentu z celkového množství komunálního odpadu (až 60%) a tzv. domácí kompostování výrazně přispívá k omezení odpadu končícího v popelnicích a následně na skládce.
Podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry včetně termínu informační schůzky a ankety zjišťující zájem naleznete zde.
Informace o jednotlivých typech kompostérů včetně jejich specifikace.
Informace o elektrickém kompostéru včetně parametrů a specifikace.
Výše uvedené informace jsou jen ilustrační, dodavatel bude znám na základě výběrového řízení.
Odevzdání výzvy (zpracovaná studie): od 1.9.-30.11.2016
Očekávaná realizace (možné získání prostředku na nákup kompostérů) : Jaro 2017