Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PETICE NA PODPORU VÝSTAVBY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začátkem letošního roku jsme ve Zpravodaji MČ Praha – Újezd informovali rodiče o možnosti přístavby smíšené základní školy prvního stupně a požádali je formou ankety o jejich názor.
Tři třídy základní školy by vznikly úpravou dispozičního řešení 2. nadzemního podlaží současné Mateřské školy Formanská.
Anketní lístek se nám vrátil pouze od dvou rodičů, jedna reakce byla kladná a druhá záporná.
V průběhu několika následujících dnů jsme na stavbu ZŠ zaznamenali mnoho pozitivních reakcí. Rodiče sepsali petici, ve které realizaci Základní školy Formanská podporují. Petice byla odevzdána a projednána na zastupitelstvu městské části. Vše nasvědčuje tomu, že přípravy na realizaci ZŠ zahájíme. O finanční prostředky budeme žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hl. m. Prahy.
Podpořit výstavbu základní školy můžete i vy svým podpisem – podpisový arch. Podpisové archy jsou k dispozici v podatelně úřadu městské části.